Problemer etter bilkjøp

Juridisk

Ble ikke bilhandelen som du hadde tenkt?

KNA har god erfaring med problematikk rundt kjøp og salg av bil. For spørsmål kontakt vår juridiske avdeling med å logge inn på «Min Side».

  • Dokumenter problemet.
    • Hva er problemet? Det som oftest er problemet, er at bilen ikke er som forventet. Feil eller brutte forventninger. Det du trenger da er en dokumentasjon fra et autorisert verksted på hva som er feil, gjerne hvor mye det koster å utbedre feil, og om det er sannsynlig at feilen var til stede på overtagelsestidspunktet. Men om problemet ikke er teknisk, men heller knytter seg til for eksempel økonomiske heftelser, bør man ta kontakt med de som har pant i bilen og få avklart om dette er innfridd eller ikke. Kan være lurt å få bekreftet fra finansieringsselskapet om restbeløpet er innbetalt eller ikke. Deretter ta kontakt med selger.
  • Ta kontakt med selger.
    • Forsøk å finne en løsning dere imellom. Hvis det ikke lar seg løse enkelt, så avklare om det er en kjøpsrettslig mangel. Her kan du som KNA medlem ta kontakt med vår juridiske og tekniske avdeling kostnadsfritt.
  • Sende skriftlig reklamasjon til selger.
  • Ta saken til Forbrukerrådet til mekling
  • Om du ikke er kommet til enighet, bør du innhente råd fra KNA.

KNA hjelper deg

De fleste kjøpsrettslige mangelvurderingene består av både en juridisk og en teknisk vurdering.

Som KNA medlem kan du ta kontakt med våre rådgivere om du lurer på noe vedrørende kjøp og salg av bil.

Tilleggsinformasjon