Brukeravtale og personvern

Partene

Selger er Kongelig Norsk Automobilklub, adresse: Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo, epost: post@kna.no, tlf: 21 60 49 00, org.nr.: 954332411, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betalingen

Betaling for medlemskap skjer enten via Vipps eller Stripe.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har betalt for medlemskapet. Medlemskapet er deretter gyldig i 12-måneder.

1 uke før årlig fornyelse får kjøper beskjed om nytt forfall på medlemskontingent.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe etter bestillingen er fullført og betalingen utført.

Konfliktløsning

Er kjøper misfornøyd løses dette mellom partene. Alternativt heves avtalen.

Oppsigelse av «faste betalinger» 

Ønsker kjøper å avslutte sitt KNA-medlemskap må kjøper kontakte KNA-administrasjonen på epost: post@kna.no, eller telefon 21 60 49 00.

En uke før årlig fornyelse får kjøper beskjed om at det vil bli trukket ny medlemskontingent.

Vilkår medlemskap

Medlemskapet og alle medlemsfordelene er personlige. KNA Veihjelp følger det innmeldte medlemmet og det kjøretøyet som dette medlemmet anvender til enhver tid, også om man er passasjer. Dette forutsetter imidlertid at medlemmet har et medlemskap som inkluderer KNA Veihjelp. Medlemmer under 15 år må ha foresattes godkjennelse.

Tillegstjenester som KNA Veihjelp er bare gyldig dersom hovedmedlemskapet i KNA er gyldig. 

Innmelding i KNA innebærer godkjenning av våre personvernvilkår.

Et medlemskap kan overføres til en annen person under følgende forutsetninger:

Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle, partner eller samboer overta medlemskapet kostnadsfritt frem til neste forfall

Mellom ektefeller, partner og samboere når det foreligger skriftlig fullmakt fra medlemmet

Endring av navn må skal skje skriftlig

ENDRING AV MEDLEMSKAPET

Ved endring av medlemskapet innenfor betalt medlemsperiode (kontingentår) avregnes mellomværende etter hvor lang tid som gjenstår av opprinnelig kontingentår.

MEDLEMSKAPET GYLDIGHET

Medlemskapet løper i 12 måneder. Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra betalingsdato og til angitte medlemsperiodes utløp. 

Kontingenten må være betalt innen forfall for at medlemskapet skal løpe videre med alle medlemsfordeler.

Dersom kontingenten ikke er betalt innen forfall kan medlemmet ikke gjøre krav på tjenester eller medlemsfordeler levert av KNA eller KNAs samarbeidspartnere.

Innbetalt kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke. Se avsnitt om angrefrist for mer informasjon.

Personvern

Kongelig Norsk Automobilklub er underlagt personvernlovgivningen og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en lovlig og sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). 

Kongelig Norsk Automobilklub, Org.nr. 954 332 411 Bedr.nr 973 112 317), behandler personopplysninger og følger derfor personopplysningsloven. 

Dette bruker vi personopplysninger til

Administrasjon av medlemskapet, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kommunikasjon, betalinger og betalingspåminnelser

Markedsføring av medlemsfordeler og samarbeidspartnere i tilknytning til medlemsorganisasjonen Kongelig Norsk Automobilklub

Produktutvikling og analyser av kundeatferd

Leveranse av egne digitale tjenester som www.kna.no og ”Min side” 

Ved bruk av personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfyller avtalen vår med deg eller lovpålagt, vil vi enten ha en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

For å kunne operere som en medlemsorganisasjon trenger vi personopplysninger, under kan du lese om hvordan vi henter inn, registrerer og eventuelt utleverer slike opplysninger.

Innsamling av personopplysninger fra deg som medlem og fra andre

De personopplysningene vi registrerer om deg vil vi innhente fra deg som medlem ved at du har meldt deg inn i Kongelig Norsk Automobilklub. Vi vil ved medlemsregistrering og under det løpende medlemskapet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet. Dette kan for eksempel være ved familiemedlemskap.

Vi kan i enkelte tilfeller innhente opplysninger fra andre, f.eks. fra kilder hos offentlige og private virksomheter. Dette kan være markedsrelaterte eller demografiske opplysninger, som vi blant annet henter fra Folkeregistret og Eiendomsregisteret.

Bruk av databehandlere

Kongelig Norsk Automobilklub har avtaler med leverandører om databehandling. Databehandleravtaler regulerer alle personopplysningene som deles med våre leverandører. Våre leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det de er innhentet til.

Data fra forbund og fordelsleverandører

Medlemsregisteret består av data fra 28 lokalavdelinger i tillegg til individuelle medlemskap og klubbmedlemskap. Disse dataene inneholder personopplysninger om medlemmene samt deres medlemskap i avdelingene.

Vi vil også motta og lagre data fra samarbeidspartnere og fordelsleverandører. Dataene kan variere i format og innhold men vil inneholde informasjon om hvilke fordeler blir benyttet, og i hvilken grad.

Medlemsregisteret hos Kongelig Norsk Automobilklub

Medlemsregisteret lagrer personopplysninger om medlemmer i Kongelig Norsk Automobilklub og deres medlemskap i lokalavdelinger. Dette lagres i en database hos ProFundo. Data lagres inntil enkeltpersoner ønsker å bli slettet, eller medlemskapet har utløpt. Medlemsdata som lagres i skytjenester hos ProFundo for å levere innhold til «Min side», KNA-appen og databasen Tindra lagres i Norge. Alle data lagres i EU og behandles etter personvernforordningen i EU, kjent som GDPR.

Innsynsrett

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Dine personopplysninger er tilgjengelig på «min side» på kna.no og i KNA-appen. Vi kan også sende deg informasjonen på papir. Du kan ved skriftlig henvendelse til oss kreve innsyn i:

Registrerte personopplysninger.

Beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles

Informasjon om vår behandling av opplysningene

Retting og sletting

Kongelig Norsk Automobilklub sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. 

Begrensing av personopplysninger

Du har rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Begrensning av behandling kan innebære at personopplysningene ikke kan brukes til noe, men at vi fortsatt kan lagre dine opplysninger. 

Få utlevert dine egne opplysninger

Du har rett til å få med deg dine egne opplysninger du har gitt oss i et strukturert og maskinlesbart format. Ønsker du dine data utlevert kan du ta kontakt med oss. 

Du har rett til å protestere på behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Du velger selv hvilke samtykker du gir oss. Skulle du ønske å reservere deg mot direkte markedsføring, ber vi om at du kontakter oss.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at Kongelig Norsk Automobilklub ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan du klage til Datatilsynet i Norge.

KNA-appen ber om tilgang til:

Mobilappen vår trenger noen ganger tilganger til funksjoner og informasjon på telefonen din. Appene ber bare om de tilgangene som er nødvendige for at de skal fungere, og det innebærer bare dine data og appen. Vi kan ikke se dataene på mobilen din.

Internett, slik at du kan bruke appen via nettet.

Lokasjon, slik at veihjelpsbeviset kan gi deg informasjon om hvor du er når du har behov for veihjelp

Å sende deg pushvarlser, slik at du kan motta informasjon om oppdateringer vi gjør i appen

Du kan selv bestemme om du vil godkjenne tillatelsene eller ikke, men ta hensyn til at appen ikke vil fungere som tiltenkt dersom tilgangene slås av. 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss: post@kna.no

Analyseverktøy og statistikk gjør oss bedre

Nettsidene til Kongelig Norsk Automobilklub benytter seg av informasjonskapsler (også kalt cookies). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En informasjonskapsel tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder.  

Kongelig Norsk Automobilklub benytter seg av anonymisert statistikk for å lage bedre brukeropplevelser på nett. Vi innhenter statistikk om hvordan sidene våre blir brukt, og i den forbindelse brukes informasjonskapsler for å kunne observere hvordan brukere navigerer seg gjennom et nettsted. Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Verktøyene vi benytter for å innhente statistikk er Google Analytics, WordPress og Tindra. Formålet med informasjonen vi samler inn er å lage statistikk over: 

Hvor mange som besøker ulike sider

Hvor lenge besøket varer

Hvilke nettsteder brukerne kommer fra

Hvilke nettlesere som benyttes

Atferd på nettsidene våre og i appene så som klikkpunkter, navigasjon o.l.

Denne informasjonen vil også kunne brukes til å segmentere hva slags innhold som vil bli prioritert presentert for deg. 

Dette gjør informasjonskapsler (cookies)

Våre informasjonskapsler kan kun leses av Kongelig Norsk Automobilklub og deg selv, og brukes for eksempel for å se om du har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket og hvilket nettsted du kom fra. I de tilfeller Google Analytics benyttes, blir informasjonen om ditt bruk lagret på Googles servere i USA. Dataene som samles i WordPress, lagres imidlertid på servere i Norge. 

Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart (3. parts cookies), kan du oppleve å få markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider, såkalt remarketing og retargeting. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Du kan sperre for cookies og slette registrerte cookies i nettleseren, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer slik de skal. På nettvett.no kan du se hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler. Et annet nyttig nettsted som forklarer cookies, interessebasert markedsføring og hvordan du administrerer dette i nettleseren din er EUs felles nettsted for slik informasjon: Your Online Choices (Norsk veiledning)