Samfunnsansvar

KNA har siden 1907 arbeidet målrettet med å skape et bedre samfunn ved å gjøre det enklere å ferdes i landet vårt. Dette gjør vi ved å:

  • Kjempe for privatbilen som for store deler av befolkningen er det viktigste og eneste transportmiddelet
  • Jobbe for trafikksikkerhet i nasjonale og internasjonale fora som FiA – Federation Internationale de l’Automobile
  • Drive påvirkningsarbeid for å bidra til at norsk samferdsel blir tryggere, mindre miljøskadelig og mer effektiv
  • Ta ansvar for organisering og gjennomføring av bilsport på trygge arenaer hvor barn, unge og voksne i fellesskap kan trene, lære og konkurrere.

KNA støtter i tillegg Stiftelsen Norsk Luftambulanse fordi vi vet at deres viktige arbeid forebygger alvorlig skade og død langs norske veier.