Stillestående Hyundai forfra i snøen.

Beklager, men garantitiden er utgått!

Regler og lover

Mange selgere sier dette til kjøpere uten å opplyse om, at kjøperen kan reklamere i henhold til forbrukerkjøpsloven når garantitiden er utgått. Reklamasjonsfristen er 2 eller 5 år.

Garanti

Hvis bilen selges med garanti, så skal det innebære at du har rettigheter utover det som fremkommer av forbrukerkjøpsloven. Hvis så ikke er tilfelle, da har selgeren ikke anledning til å benytte ordet garanti. Du har krav på opplysninger om eventuelle begrensninger i garantivilkårene og du kan kreve å få garantivilkårene utlevert. Videre plikter selgeren å opplyse deg om lovens reklamasjonsfrister hvis disse er lengre enn garantitiden. Det er ofte slik at reklamasjonsfristen er flere år lengre enn garantitiden.

Garantisak, egenandel eller kjøpsrettslig mangel?

Hvis du må betale egenandel eller lignende, da bør du få saken vurdert nærmere. Det er slik at selger ikke har anledning til å kreve egenandel hvis feilen er å betrakte som en kjøpsrettslig mangel, men det er ikke enkelt å vurdere om feilen dekkes av garantien og/eller om feilen er en kjøpsrettslig mangel. Ofte er det slik at feilen både kan betraktes som en garantisak og en kjøpsrettslig mangel. Hvis så er tilfelle, og du må betale egenandel ved bruk av garantien, så kan du kreve retting i henhold til forbrukerkjøpsloven. Da kan selger ikke ta betalt. For å få vurdert dette nærmere kan du kontakte KNA.

Når Garantitiden er utgått

Når garantitiden er utgått, så betyr ikke det at reklamasjonsfristen etter forbrukerkjøpsloven er utgått. Hovedregelen etter forbrukerkjøpsloven er at du har 2 eller 5 års reklamasjonsfrist. Du må reklamere til selger innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget feilen og dette bør gjøres skriftlig.

Når selger avslår kravet

Be om en skriftlig begrunnelse for avslaget og kontakt din bilklubb KNA, så gjøre vi en nærmere vurdering av saken.

Hvis saken ikke løser seg

KNA kan hjelpe deg til saken er oversendt: klagenemnden for bilsaker eller forbrukertvistutvalget. Se: http://kna.no/medlemskap/medlemsfordeler/rådgivning/