Bilde av viftereimoppsett på nyere bil

Det kan bli dyrt med registerhavari!

Bilhold

KNA får stadig henvendelser fra medlemmer som har opplevd at registerreimen har havarert. Dette kan føre til store kostnader og mange lurer på hvem som har ansvaret.

Hva er en registerreim?


En registerreim er en tannreim som, blant annet, knytter veivaksel og kamaksel sammen. Registerreimen finner man ofte bak et deksel i forkant av motorblokken. Det er avgjørende at registerreimen er montert riktig og at strammesystemer etc. fungerer. Ikke alle bilmerker har registerreim. Noen benytter registerkjede, mens andre benytter tannhjul. De bilmerkene som ikke har registerreim har sjelden problemer med registerhavari. 

Vedlikehold


Oftest fremkommer det av serviceheftet når registerreimen bør byttes. På mange bilmodeller skal reimen byttes ved en bestemt km stand eller etter behov. Registerreimen har ofte en levetid på 5-7 år selv om km standen er lav. Verkstedene skal undersøke registerreimen og strammehjulenes tilstand, samt vurdere behovet for bytte. Denne vurderingen skal være inkludert i servicen. 

Kostnader ved bytte av registerreim


Bytte av registerreim, strammehjul etc. varierer mye. De minste biltypene er ofte billigst å bytte registerreim på. Her kan du komme ned i ca. kr. 1.600,- til ca. kr. – 3.500,-, mens for større biltyper kan prisen gjerne være fra ca. kr. 3.500,- til ca. kr. 9.000,- (vi har ikke sjekket prisen på alle bilmerker). 

Kostnader ved registerhavari


Et registerhavari kan begrense seg til kostnaden ved å bytte registerreim, altså fra ca. kr. 1.600,- til ca. kr. 9.000,-, men da er du heldig! Ofte er følgeskadene av et registerhavari alvorlig for motoren idet ventiler, topplokk m.m. får alvorlige skader. I så tilfelle er det ikke uvanlig med kostnader fra ca. kr. 20.000,- til ca. kr. 40.000,- (vi har ikke sjekket prisen på alle bilmerker).

Hva bør du som eier av en bil med registerreim gjøre?


1) Følg servicer i henhold til serviceheftet.
2) Hvis du blir anbefalt å bytte registerreim av verkstedet, så bør du gjøre det.

Hvis registerreimen havarerer til tross for at du har fulgt disse rådene, så er det mye som taler for at verkstedet kan stilles til ansvar for registerhavariet og følgeskadene.

Hva bør du som kjøper av en bil gjøre?


1) Undersøk om det er registerreim på biltypen.
2) Hvis biltypen har registerreim, sjekk med eier eller verksted om den er byttet.
3) Hvis du fremdeles er i tvil eller forstår at den bør byttes, innkalkuler kostnaden i kjøpesummen.

Hva bør du som selger av en bil gjøre?


1) Informer kjøper om bilens service historie.
2) Unngå enhver form for garanti eller lignende på registerreim og understrek gjerne at kjøper selv bør bytte den eller ta ansvaret for eventuelle havarier på registerreimen.

Følger du disse enkle rådene er det stor sannsynlighet for at du unngår registerreimhavari og overraskende ekstrautgifter.