Eldre triumph på verksted, reservedeler på gulvet

Dette må du vite om verkstedtjenester

Økonomi og avgifter
Andreas Holsvik
16. januar 2020

Reparasjon av bil 

Tips:

Service:

1. Hvis du bestiller service, sjekk servicehefte og bli enig med verkstedet om hvilken type service bilen bør ha.

2. Be om fast pris for den bestemte servicen inkludert alle deler.

3. Presiser gjerne at du vil ha beskjed før verkstedet eventuelt igangsetter annet arbeid enn det som er avtalt.

4. Sørg for at verkstedet stempler serviceheftet.

Reparasjon av en feil:

 • Hvis du bestiller en reparasjon av en feil, så kan det (hvis mulig) være en fordel å la verkstedet undersøke feilen mens du venter.
 • Be deretter om en fast pris eller et prisoverslag for reparasjon av den konkrete feilen.
 • Presiser gjerne at du vil ha beskjed før verkstedet eventuelt igangsetter annet arbeid enn det som er avtalt.
 • Ønsker du å beholde de gamle delene, så bør du gi beskjed om det.
 • Generelt: Gi gjerne en skriftlig bestilling til verkstedet der det fremkommer klart hva du ønsker utført/reparert. Be gjerne om et skriftlig pristilbud for servicen/reparasjonen.
   

Bestilling av verkstedtjenester:

 • Ved større, omfattende eller særlig vanskelige arbeider bør det skrives en reparasjonsavtale.

Fastsetting av prisen:

 • Hvis det ikke er avtalt pris eller gitt prisoverslag, så skal prisen regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester (gjengs pris).
 • Er det avtalt fast pris, så skal ikke prisen overstige oppgitt beløp uten ny avtale.
 • Er det gitt prisoverslag, så skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 prosent.

Tilleggsarbeider og pristillegg:

 • Hvis det er behov for reparasjonsarbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre samtidig, skal verkstedet kontakte forbrukeren. Er ikke forbrukeren å treffe kan verkstedet utføre reparasjoner det antas at forbrukeren ønsker utført, når prisen er ubetydelig eller lav i forhold til den avtalte reparasjonen.
 • Verkstedet har rett til pristillegg for tilleggsarbeid.

Tilleggsarbeider verkstedet plikter å reparere:

 • Verkstedet plikter i rimelig utstrekning å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren (for eksempel der person eller eiendom fysisk kan ta skade som følge av at tilleggsarbeidet ikke blir utført). Verkstedet skal kontakte forbrukeren. Verkstedet har rett til pristillegg for slikt arbeid.

Verkstedet plikter å fraråde reparasjoner:

 • Typisk hvis reparasjonskostnadene vil stå i misforhold til bilens verdi i reparert tilstand, eller der verkstedet under utføringen får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente.

Reklamasjon på verkstedtjenester:

 • En reklamasjon må sendes/leveres (helst skriftlig) til verkstedet innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller etter at mangelen burde vært oppdaget. Send derfor reklamasjonen straks du har fått kunnskap om at det er en mangel ved det utførte arbeid eller tilhørende deler.

Reklamasjonsfrist:

 • Senest 2 år etter arbeidet ble avsluttet eller 5 år hvis arbeidet er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år. Unntak hvis verkstedet har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.

Mangelfullt arbeid:

 • Det kan for eksempel være arbeid som ikke er utført fagmessig, deler som ikke holder vanlig god kvalitet, arbeid som er utført i strid med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov, unnlatt utføring av arbeid og som har medført vesentlig skade for forbrukeren, eller feil ved de opplysninger som verkstedet har gitt forbrukeren (eller unnlatelse av å gi vesentlige opplysninger).

Forbrukerens mulige krav ved mangelfullt arbeid:

 • Holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet eller kreve prisavslag hvis mangelen ikke rettes, heve avtalen, og kreve erstatning.

Her får du KNAs tips og råd til deg om verkstedtjenester

Relaterte artikler:

Chiptrimming av motor her

Elektroniske komponenter i bil her

Flere saker behandles i Klagenevnden for bilsaker her

Fritt verkstedvalg for bileiere her

Kan bli dyrt med registerhavari her

Vedlikehold av bilens lakk etter vinter her

Verkstedenes opplysningsplikt her