KNA Bilskilt KNA 1907

Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet

Økonomi og avgifter

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen sender i dag på høring et forslag om innføring av en ordning med frivillig avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjon.

Etter dagens regelverk innebærer avregistrering at kjennemerkene må innleveres til en trafikkstasjon, hvor de lagres i inntil seks måneder.

–KNA mener dette er en fin forenkling av dagens ordning som vil være til glede for mange bileiere, sier generalsekretær Børre Skiaker.