Utsetter servicekostnader: – Klasseskillet forsterkes 

Bilhold

Nesten hver fjerde bilist har utsatt service- og vedlikeholdskostnader på bilen sin siste året på grunn av økonomi siste året. Det er bare ett av funnene i en ny spørreundersøkelse InFact har gjort for KNA. – Nå må varsellampene lyse, sier KNA.

Den store prisveksten biter seg fast og gjør det vanskelig for mange å få endene til å møtes. I en ny spørreundersøkelse fra KNA demonstreres store forskjeller mellom fattig og rik i spørsmål knyttet til bilrelaterte utgifter.  

– Unge over hele fjøla 

23,8% av bilistene oppgir å ha utsatt service- og vedlikeholdskostnader siste året på grunn av økonomi. Og det er igjen enorme forskjeller mellom de med god og dårlig råd. Blant de med romslig økonomi svarer 7,1% at de har utsatt service og vedlikehold mens tallene for de med anstrengt økonomi er 61,5%. De ung skiller seg også ut i negativ forstand. 

I den samme undersøkelsen kommer det også frem at stadig flere kjører omveier for å unngå bomstasjoner. I januar svarte en av fem at de ofte kjørte omveier. Nå kjører en av tre det sammen. Også her er det de unge og andre med anstrengt økonomi som rammes. – De unge bilistene og de som sliter fra før rammes over hele fjøla, med kraftig økning i drivstoffprisene, økt rente og stadig økninger i bompengekostnader, sier samfunnskontakt i KNA, Tor Valdvik som også er oppgitt over at de som sliter mest får de største avgiftsøkningene. 

– En av de glemte, svake gruppene i samfunnet 

– Gruppen som har dårligst råd har lavest elbilandel og betaler dermed mest både i bom og drivstoff. Mange av disse har havnet i en umulig situasjon hvor de ikke har råd til å kjøpe seg en elbil som dekker sine behov, samtidig som de er ekstremt utsatt for økte kostnader. Dette er en av de glemte svake gruppene i samfunnet som får nok en kilevink av stortingsflertallet når de nå igjen øker både drivstoffavgiften og bompengene, sier Valdvik. 

– La bilen stå 

Samferdselsminister, John-Ivar Nygaard har forståelse for at dyrtiden gjør det krevende for mange bilister, men ber bilister med dårlig råd la bilen stå. – Man må rett og slett holde bilen sin i orden, det påligger oss som en plikt. Hvis ikke blir valget å ikke kjøre bil, sier Nygaard til P4. Denne kommentaren får stortingsrepresentant for FrP, Morten Stordalen til å frese. – Samferdselsministeren har tydeligvis aldri sett hvordan det er å ha en jobb i distriktene hvor det ikke går buss. Alle bør vedlikeholde bilen sin, men løsningen er ikke å ta bort livsgrunnlaget til mennesker som allerede sliter. Løsningen er å gjøre det langt billigere å eie og bruke en bil her i landet.