Toyota Mirai i Norsk natur

Elektrisk bil uten ledning

Økonomi og avgifter

Lenge var hydrogenbilen spådd en lys fremtid i Norge, men den vanskelige drivstofftilgangen har ført til at svært få kjøper hydrogenbilene markedet kan tilby. Men om man skal tro regjeringens hydrogenstrategi som ble lagt frem i juni 2020, er det slett ikke utenkelig at hydrogenbilen kan få sin renessanse i løpet av 2020-tallet. Dette krever imidlertid en målrettet satsning på hydrogen i personbiler og infrastruktur til disse.

Urealiserte planer

I 2016 hevdet bensinkjeden Uno-X at de skulle ha 20 fyllingsstasjoner for hydrogen på plass. Flere andre aktører hang seg så på bølgen, og på det beste kunne Norge skryte av 6 fyllingssteder. Inntekter på hydrogensalg var det imidlertid dårlig med. Så eksploderte stasjonen Uno-X drev i Sandvika i juni 2019, hvilket førte til en nedstigning av alle stasjonene til Uno-X. I dag finnes Norges eneste offentlig tilgjengelige hydrogenstasjon på Høvik i Bærum.

Samme år som Uno-X kunngjorde hydrogenambisjoner, var samtlige regjeringspartier på banen med mål om å få på plass et landsdekkende nettverk av hydrogenstasjoner som skulle sørge for drivstoff til 50.000 hydrogenbiler på norske veier innen 2025. Senere ble målsettingen skrinlagt, til tross for at hydrogenbiler har fylletid og rekkevidde som en fossilbil og utslipp som en elbil.

Tungtransporten kan bane vei

I lys av ambisjonene i regjeringens hydrogenstrategi som ble lagt frem i 2020 ser det likevel ut til at fremtiden ser lysere ut for den norske hydrogensatsingen, men først og fremst innen maritim sektor, tungtransport og industrielle prosesser. Dette kan imidlertid ha positive konsekvenser for personbilsektoren da økt bruk av hydrogen innen tungtransporten vil tvinge frem en landsdekkende fylleinfrastruktur som på sikt kan komme bilistene til gode. Til eksempel har matvareleverandøren ASKO allerede nå en egen, privat hydrogenstasjon på Tiller i Trondheim som betjener både lastebiler, personbiler og gaffeltrucker.

Denne typen konsentrasjon av infrastruktur rundt flåter er blant virkemidlene som kan få fart på hydrogenbølgen. Dette mener Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge -bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. –For at hydrogen skal bli et alternativ til veitrafikken og tungtransporten, er vi avhengig av et tilstrekkelig utbygd nettverk av energistasjoner som tilbyr hydrogen. Det er også behov for støtteordninger i starten, sier Nøstvik.

Miljøvennlig, billig og praktisk

Dersom hydrogensatsingen skyter fart vil man få et fint tilskudd til den norske personbilparken som bidrar til å senke utslippene, og bidrar til at Norge kan komme nærmere målet om å kun selge nullutslippsbiler i 2025. Samtidig som bilistene får et praktisk alternativ som dekker mange av bruksområdene hvor elbiler er uegnet. Det sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

For enn så lenge er hydrogenbilene unntatt både engangsavgift og moms ved kjøp. I tillegg har de svært lav årsavgift, fritak for bompenger, lov til å kjøre i kollektivfelt og mulighet for gratis offentlig parkering.

Men ikke nok med det: En hydrogenbil kan i likhet med en vanlig bensin eller dieselbil fylle opp tanken på en fyllestasjon – for de fleste modeller er fem minutter nok tid til å fylle opp en hel tank. Andre fordeler med hydrogenbiler er at de er mindre utsatt for rekkeviddetap grunnet lave vintertemperaturer, og det er også god tilgang på hydrogen utenfor norske grenser – særlig Tyskland utpeker seg som foregangsland.

Fremtiden bør bli lysere

I 2017 ble det ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikk (OFV) solgt 55 hydrogenbiler. Tre år senere hadde tallet sunket til bare 15. I februar 2021 kunne man på bruktbilmarkedet finne 8 hydrogenbiler til salgs på Finn.no. KNA har tro på at disse tallene vil øke hvis det satses på infrastruktur som gjør det mulig å bruke hydrogenbilene, og i takt med at flere bilister søker nullutslippsalternativer med kort fylletid og lang rekkevidde.

Det tror også Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum: –Med ren vanndamp som det eneste utslippet, kan en hydrogenbileier også bevege seg på veien med veldig god klimasamvittighet. Hydrogenbiler vil særlig være et gunstig alternativ for flåter som for eksempel taxier og budbiler, som har behov for rask fylletid, men Norsk Hydrogenforum tror at alle typer bilister vil være interessert å velge hydrogenbil etter hvert som det blir flere stasjoner langs veiene.