Mann med to bilskilt foran eldre VW boble
FOTO: 15. juni ble det mulig å søke om personlig bilskilt. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne under pressemøtet på Risløkka trafikkstasjon vise fram noen eksempler. Foto: Frøydis Tornøe/Samferdselsdepartementet

Vil ha gjensidig aksept for personlige bilskilt i Norden

Bilavgifter

– Personlige bilskilt har blitt en suksess. Stor pågang og mange stolte bileiere gjenspeiler hvilken entusiasme mange bileiere har for sine kjøretøy. Nå tar vi intiativ for å få på plass en gjensidig aksept i Norden for personlige bilskilt utstedt i Norge eller et annet nordisk land, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I dag han brev til sine ministerkollegaer i Sverige, Danmark og Finland med ønske om gjensidig aksept for bruken av personlige kjennemerker utstedt i de nordiske landene. Dagens internasjonale skiltregler omhandler ikke personlige bilskilt. Ved reiser utenfor Norge bør bileier derfor ha med sitt originale skilt, som de har beholdt sammen med det personlige skiltet. Dette ønsker samferdselsministeren å forenkle.

I våre naboland har personlige bilskilt vært i bruk en stund allerede.

– Slik Wienkonvensjonen for veitrafikk er nå, plikter ingen land å godta bruk av bilskilt som bare inneholder bokstaver, men jeg ser ingen grunn til at man ikke skal kunne bli enig om å gjøre det her i Norden. Derfor ønsker jeg en avtale med våre naboland om å gjensidig akseptere bruken av personlige bilskilt utstedt i de nordiske landene. Får vi på plass en slik aksept, vil man ikke lenger måtte bytte til regulære bilskilt når man krysser grensen til disse landene, sier Solvik-Olsen.

Slik skaffer du deg ditt personlige bilskilt

Kilde: www.vegvesen.no

Du kan søke om å få personlig bilskilt med din egen bokstav- og tallkombinasjon. Start med å sjekke om bilskiltet du ønsker er ledig før du kan søke. Dette kan du sjekke på: www.vegvesen.no

Når du har funnet et ledig personlig bilskilt kan du søke om å få rettigheten til det. Det koster 9000 kroner og du får rettigheten til bilskiltet i ti år. Så snart søknaden er behandlet vil du få beskjed i din digitale postkasse om den er innvilget eller avslått. Behandlingstiden kan bli minst tre måneder.

For å søke må du:

  • være over 18 år
  • være eier av bilen
  • ikke ha medeier på bilen

Blir søknaden innvilget har du 30 dager på å betale 9 000 kroner for å få rettigheten til bilskiltet. Betaler du ikke innen fristen vil tegnkombinasjonen bli frigitt, og andre kan søke om bilskiltet.

Du vil få beskjed av Statens vegvesen via telefon eller e-post når du kan hente bilskiltene. Det tar inntil 14 dager å produsere bilskiltet. Når du møter på trafikkstasjonen må du vise gyldig legitimasjon og dokumentasjon på at du har bombrikkeavtale for bilen. Sammen med skiltene får du utdelt et bevis som viser at du har lov til å bruke skiltene. Beviset skal alltid medbringes under kjøring. Les mer på: www.vegvesen.no