Siv Jensen pressefoto
FrP-leder Siv Jensen kom i går til enighet med regjeringen om statsbudsjettet for 2021. FOTO: FrP – Bjørn Inge Bergestuen

Budsjettenighet på Stortinget: Uendrede bilavgifter, reduserte bompenger og økte veibevilgninger

Bilavgifter

I går kom meldingen om at regjeringen og FrP er enige om statsbudsjettet for 2021. For norske bilister betyr det dette at den varslede økningen i bilavgiftene uteblir.

Ingen endring for fossilbilene

I regjeringens budsjettforslag som ble lagt frem tidligere i høst ønsket man å øke CO2-komponenten i engangsavgift for personbiler. Dette skulle gjøres ved å høyne de to laveste satsene til 23%, hvilket ville gitt økt av avgift for bensin- og dieselbiler med utslipp over 88 gram som for eksempel Toyota Aygo, Volkwagen Amarok og Mercedes G-klasse.

KNA mener dette er særlig bra for de gruppene som har et transportbehov som ikke kan dekkes av lavutslippskjøretøy. I tillegg er det gledelig å konstatere at neste års statsbudsjett i større grad vil harmonere med den faktiske teknologiutviklingen.

Hybridenes rekkeviddekrav uendret

Regjeringens budsjettforslag inneholdt også et forslag om å øke kravet til elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler fra 50 til 75 km. Dette ville medført at svært få ladbare hybrider ville kvalifisert til lavere engangsavgift.

I likhet med en rekke andre organisasjoner mente KNA at økningen i rekkevidde kravet på 50% er for mye, og at det ikke burde heves til mer enn 60 km. Med opprettholdelsen av dagen rekkeviddekrav er vi blitt hørt og vel så det.

Reduserte bompenger

Ved siden av enigheten om bilavgiftene, har regjeringen og FrP fått gjennomslag for å redusere bompengebelastningen med mer enn 2 milliarder kroner, hvilket er 600 millioner mer enn regjeringen foreslo.

Dette vil komme mange bilister til gode, men vil ikke bringe bompengeandelen som bilistene betaler under 20%, som er KNA sitt krav. Også i 2021 vil bilistene stå i fare for å betale langt mer i bompenger enn hva KNA mener er rimelig og rettferdig.

En halv asfaltmilliard

Selv om etterslepet på norske fylkesveier er mer enn 50 milliarder kroner, er det likevel en gladnyhet at det nå bevilges 200 millioner til asfaltering av fylkesveiene. I tillegg kommer en tilsvarende bevilgning på 300 millioner til riksveiene. Et lite skritt i riktig retning, mener KNA.

Budsjettforslaget behandles av Stortinget torsdag.