Kart over Oslo sentrum: Her kan nullutslipssonen komme i Oslo
Slik hovedstadens nullutslippssone bli. Om byrådet får viljen sin er blir dette virkeligheten allerede i 2023. Foto: Oslo kommune

Regjeringens nye klimaplan: Mindre utslipp, mer biodrivstoff, krav om nullutslipp i det offentlige og grønt lys til nullutslippssoner i byene

Bilavgifter

I dag la regjeringen frem stortingsmeldingen «Klimaplan for 2021-2030» som legger stor vekt på transportsektoren. Regjeringen vil kutte utslipp på en måte som omstiller Norge til å bli et lavutslippssamfunn, og få grønn og bærekraftig vekst. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen. Planen vil i større eller mindre grad påvirke alle landets bilister i løpet av det neste tiåret.

Bensin- og dieselfrie soner

Allerede før planen ble lansert varslet Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at det vil bli tillatt med bysoner hvor fossilbiler forbys. Dette har byrådene i Oslo og Bergen ønsket seg lenge, og nå får de altså lovhjemmelen de trenger.

Særlig Oslo ligger langt fremme i planleggingen. Der melder Byråd Lan Marie Berg at den første sonen kan komme på plass allerede innen 2023 og vil trolig omfatte større deler av sentrum.

I så fall vil Oslo føye seg inn i rekken over byer med nullutslippssoner: London og Paris har praktisert dette i en årrekke. I Stockholm ble dette innført i 2020. Mens i resten av Europa har til eksempel Nederland, Tyskland, Belgia og Spania ser man stadige utvidelser av soneordningene.

KNA støtter fornuftige og pragmatiske tiltak som gir ønsket klimaeffekt, men stiller seg kritisk til symbolsaker og dårlige prosesser med forhastede tiltak som er til hinder og plage for byenes innbyggere og andre med reelt behov for bil i by. Nullutslippssonene kan tendere til å være det siste hvis disse ikke er godt planlagt, særlig fordi byenes bilpark i praksis ikke vil være fossilfri i løpet av få år, men også fordi det i praksis vil måtte tillates en rekke unntak, for eksempel for utrykningskjøretøyer, spesialkjøretøyer og trolig også varetransport. I mellomtiden vil fossilbileiere i sentrum få tredd nedover hodene et bruksforbud for bilene sine.

Pålegg om elbilkjøp i det offentlige

Ved siden av bensin- og dieselfrie soner i de største byene vil regjeringen pålegge kommuner, fylker og andre offentlige aktører å kjøpe elektriske biler, varebiler og busser. Det blir krav om nullutslipp for personbiler og varebiler i 2022. Det samme vil gjelde for bybusser fra 2025. Dette forutsetter store nye investeringer, men også at bilenes egenskaper dekker behovene for transport og at ladeinfrastrukturen er tilfredsstillende.

I tillegg varsler regjeringen målrettede grep for å sikre målet om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler fra 2025. Består dette av insentiver og gode alternativer for bilistene så er KNA positive, men vi tror uansett at regjeringen må legge til grunn et unntak for en mindre gruppe bilister. Dette skulle ikke være noe problem for selve formålet, med mindre dette blir en prinsippsak.

Mer biodrivstoff

Omsetningskravet til biodrivstoff vil også økes frem met 2030. Dette for å redusere utslippene fra fossilbilparken. For mange eldre kjøretøy vil dette kunne by på problemer.

I overkant tøft

-Dette er en politikk som skal være beregnelig, sa Statsminister Erna Solberg under pressekonferansen. KNA mener planens innhold er i tråd med forventningene, men mener mange av tiltakene er i overkant tøffe. – Dette går litt for fort, sier generalsekretær Børre Skiaker.

Det er ingen tvil om at vi er på vei inn i en grønn fremtid, men vi må få den tiden vi trenger til å omstille oss

Børre Skiaker, KNA