Samferdselsminister Knut Arild Hareide legger frem ny Nasjonal Transportplan fredag.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide legger frem ny Nasjonal Transportplan fredag. Foto Regjeringen/Torbjørn Tandberg

Forventer at fornybart drivstoff får plass i ny Nasjonal transportplan

Bilavgifter

Drivkraft Norge og Kongelig Norsk Automobilklub forventer at Nasjonal transportplan legger til rette for å inkludere alle teknologier som reduserer utslipp.

Målet om at nybilsalget fra 2025 bare skal bestå av nullutslippsbiler (definert som helelektrisk og hydrogen), ble stadfestet i forrige NTP. Med ny NTP timer unna, mener KNA og Drivkraft Norge at nullutslippsdefinisjonen må åpne opp for alle fornybar-løsninger.

-Elbilene er viktige for å redusere utslipp i transportsektoren. Så har vi de andre bilene som noen kaller fossilbiler, men det er ikke bilen som er fossil, det er en andel av drivstoffet. Den gode nyheten er at også det flytende drivstoffet i Norge blir stadig mer fornybart, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

-Våre medlemmer ønsker å bidra til at Norge når klimamålene vi har satt oss. Da gjør vi lurt i å legge til rette for at alle utslippsreduserende løsninger kan komme på banen, slik som for eksempel hydrogen, eFuels (syntetisk drivstoff), biogass, biodrivstoff og biopropan, sier Nøstvik.

-Vi mener også at i stedet for å sette et krav om salg av en andel biodrivstoff, bør vi heller stilles overfor krav om utslippskutt. En rapport utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag for Drivkraft Norge, viser at en slik reduksjonsplikt er mulig og mer treffsikkert for å få utslippene fra transportsektoren ned. Det vil kunne stimulere til at flere nye drivstoffløsninger også finner veien til Norge, og ikke stopper opp på grensa fra EU, fortsetter Nøstvik.

– Frem til 2045 vil den norske bilparken bestå av flere hundre tusen bensin- og dieseldrevne biler. Derfor bør det politiske rammeverket ta høyde for disse og anerkjenne at elektrifisering ikke er eneste vei til målet om lavest mulig CO2-utslipp, sier Børre Skiaker, generalsekretær i KNA.

KNAs generalsekretær Børre Skiaker forventer at Nasjonal transportplan legger til rette for å inkludere alle teknologier som reduserer utslipp.

Han utdyper:

KNA har i en årrekke minnet om at man må anerkjenne ulike løsninger og mener klimamålene best kan nås med en god miks, da trenger vi også å kutte utslipp fra kjøretøy som allerede er på veiene, sier Skiaker.

– Dagens biler med forbrenningsmotor kjører på en blanding av konvensjonelt drivstoff og biodrivstoff. Dette reduserer klimagassutslippene og det pågår også en teknologiutvikling for flytende fornybart drivstoff. Det finnes flere veier til 2050-målet, og vi tror at alle veier til 2050 må holdes åpne for at vi best skal nå målet om et nullutslippssamfunn, avslutter Nøstvik i Drivkraft Norge.