Bomring i Oslo ved Carl Berner. Nærfoto av fotomekanisme

Oslo kommune feilinformerer om bompenger

Bilavgifter

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz fra Oslo kommune har i dag bekreftet at bompengeinformasjonen Oslos innbyggere mottok i posten inneholdt feil. KNA etterspurte en redegjørelse om tallgrunnlaget 25. juli, men har fortsatt ikke fått svar. I informasjonsskrivet hevder kommunen at de kollektivreisende bidrar med 4,3 milliarder til utbygging av kollektivtrafikken, mens bilistene bidrar med 3,2 milliarder. Riktig bidrag fra de kollektivreisende skulle vært 0,2 milliarder. Dette ifølge NRK.

Når man vet at bilistene er misfornøyd med å betale mye bompenger, og at disse brukes til kollektivutbygging og ikke til vei, kan man få inntrykk av at Oslo kommune bevisst ønsket å pynte på sannheten ved å gi inntrykk av at de kollektivreisende bidrar med mye mer enn bilistene. Dette er heller ikke første gang Oslo kommune feilinformerer, eller er så unyansert at det oppfattes som bevisst feilinformasjon. Det samme skjedde sist i februar i forbindelse med rapportering av forurensning og resultater etter iverksatte miljøtiltak.

KNAs oppfatning er at bilistene stort sett er positive til miljøtiltak, men at det noen ganger blir iverksatt for tøffe tiltak som gjør hverdagen dyrere og vanskeligere. Byutviklingsavtalene i Bergen, Oslo og Stavanger er et godt eksempel på dette.

-Det er viktig å skape forståelse og tillit når endringer skal gjennomføres, særlig når disse påvirker enkelte grupper negativt. Her har Oslo Kommune fortsatt en vei å gå. Dette er rett og slett pinlig for kommunen.

Børre Skiaker, Generalsekretær KNA