To biler på bane i sving
Kjøring på bane med registrerte kjøretøy i forbindelse med et av KNA Hedmarks mange Trackday-arrangementer.

Nye fartsregler for lukkede baneanlegg behandlet i stortinget

Politisk arbeid

KNA har siden begynnelsen av 2000-tallet gått i bresjen for en forsvarlig ordning for banekjøring med registrerte kjøretøy. 9. april la omsider regjeringen frem et forslag til endring av veitrafikkloven som kan bety at den unaturlige fartsgrensen på 80 km/t oppheves. I dag ble den førstegangsbehandlet i Stortinget.

-Etter nesten to tiår med møter og samtaler er vi glade for at departementet nå har foreslått å fjerne fartsgrensen på 80 km/t som gjelder på baner for kjøring med registrerte kjøretøy. Imidlertid finner vi det betenkelig at flere politikere under dagens Stortingsdebatt tilsynelatende ikke skiller mellom bilsport som idrett og fornøyelseskjøring på bane. Dette er to ulike aktivitetsformer som bør behandles ulikt. Vi anmoder derfor samferdselsminister Hareide omå gå i dialog med NBF, Norges Idrettsforbund, NMF og eventuelt KNA for få mer innsikt i denne forskjellen. Det sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

Forslaget som ble behandlet i dag åpner opp for at både banedager med registrerte biler og førerutviklingskurs for motorsykler kan foregå lovlig i hastigheter over 80 km/t på KNAs baner, hvis det får flertall. I tillegg kan dette forslaget bety at man unngår noen av de kjente utfordringene knyttet til forsikring av registrerte kjøretøy på baner hvis forsikringsbransjen spiller på lag.

I fremtiden kan det derfor bli mulig med fri fart for registrerte kjøretøy i forbindelse med banedager, men det forventes noen vilkår slik at sikkerheten blir ivaretatt. Tidligere har dette kun vært tillatt under trening til konkurranser og i konkurranser i regi av motorsportklubber og reglene fra de nasjonale og internasjonale motorsportforbundene.

–Vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte «banedager». Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas. Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dette er KNAs generalsekretær selvsagt enig i: -Dersom forslaget får endelig gjennomslag i Stortinget er det avgjørende at det lages retningslinjer og stilles krav til arrangører slik at man sikrer forsvarlig og trygg gjennomføring av arrangementene.

I liket med Hareide er KNA opptatt av sikkerhetsaspektet ved banekjøring, og mener forsvarlig organisering av arrangementene bør være et vilkår for høyere hastigheter ved fornøyelseskjøring og egentrening.

-I denne forbindelse fremstår de mange Trackday-arrangementene som KNA Hedmark i senere år har arrangert glimrende eksempler til etterfølgelse, avslutter generalsekretæren.  

Flertallet i Transport- og kommunikasjonskomiteen ga sin støtte til forslaget 18. mai. Lovendringen skal etter sigende være på plass i løpet av året.