KNA støtter forslag om innføring av US-skilt

Bilavgifter

I et høringssvar til Vegdirektoratet har KNA nylig stilt seg positiv til forslaget om å tillate norske kjennemerker i amerikansk størrelse.

Ordningen skal i utgangspunktet være åpen for alle som av ulike årsaker har behov for såkalte US-skilt på sin bil, altså kjennemerke i størrelse 30×15 cm. 

Vegdirektoratet foreslår at endringsforskriften trer i kraft 16. mars 2020, hvilket betyr at norske bileiere mest sannsynlig vil kunne benytte seg av tilbudet allerede neste vår.

-Vi ser på dette som et praktisk og fint tiltak for eiere av amerikanske biler som tidligere har måttet ta til takke med kjennemerke som ikke er tilpasset kjøretøyet, sier generalsekretær Børre Skiaker.

KNA mener bileiers interesser bør beskyttes, og har til enhver tid fokus på lovverket som beskytter bilistene i forbindelse med kjøp, salg, reparasjon og vedlikehold av bil.