Finansminister Jan Tore Sanner kunngjorde i mai, etter innspill fra KNA, at omleggingen av avgifter for bobiler ikke skal øke statens inntekter fra disse avgiftene.

KNA nedkjemper avgiftsøkning for bobiler

Bilavgifter

I samarbeid med Norsk Bobilforening motsatte KNA seg nylig en mulig avgiftsøkning for bobiler i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett.

Med dette unngår bobilkjøperen ifølge Norges Caravanbransjeforbund en fremtidig avgiftsøkning på inntil 170.000 kroner.

Den mulige avgiftsøkningen er et resultat av overgangen fra til WLTP – en målemetode for bilers CO2-utslipp som er mer nøyaktig, men som gir vesentlig høyere tall enn foregående metode. Med norsk avgiftssystem hvor CO2-komponenten er sentral, vil endringen av målemetode kunne gjøre norske bobiler vesentlig dyrere.

Dette blir likevel ikke tilfellet da Finansdepartementet i mai bekreftet at omlegging vil bli «provenynøytral», hvilket betyr at statens inntekter fra bilavgiftene ikke skal bli høyere enn i dag. Dermed kan bobilfolket puste lettet ut.

-Dette skaper trygghet for våre medlemmer som er opptatt av bobiler, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker. I tillegg er dette viktig med tanke på å sikre inntektsgrunnlaget for en norsk reiselivsnæring som satser stort på bobilturismen.