Høyesterett – gir likevel bot for mobilbruk i kø

Trafikksikkerhet

Høyesterett gjorde i dag om på lagmannsrettens beslutning om at man kan bruke mobiltelefon i bilkø. Dommen er nå rettskraftig, selv om den ikke var enstemmig blant de fem høyesterettsdommerne.

KNA skrev tidligere i høst om to bilister som i lagmannsretten ble frifunnet for mobilbruk da bilen deres sto stille i gjerningsøyeblikket.

I dag gjorde Høyesterett om på begge avgjørelsene.

Les den opprinnelige saken her:

Bilpolitikk

Lagmannsretten: Lov å bruke mobil i kø

Dette er konklusjonen etter at lagmannsretten nylig avsa dom i to nærmest identiske saker. Begge handlet om bruk av mobiltelefon i bil når bilen står stille i trafikk.

Begge de tiltalte ble idømt bot på 2000 kroner. Ettersom kjennelsen nå er rettskraftig, melder Høyesterett derfor at avgjørelsene klargjør rekkevidden av forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Dette er sakene Høyesterett omgjorde 22. oktober

I to saker for lagmannsretten var de tiltalte frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, fastsatt i forskrift til vegtrafikkloven.

  • I den ene saken hadde bruken skjedd mens føreren hadde stanset for rødt lys
  • I den andre saken skjedde bruken mens bilen sto stille en kort periode på grunn av kø.

Hva sier lovverket?

Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn

§ 2.Førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn

Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.

Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.

Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets orginalinnredning.

Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler.