Høyesterett har avgjort: Må betale bot for sykling i kollektivfeltet.

Trafikksikkerhet

28. september 2018 ble en syklist bøtelagt på E18 Mosseveien ved Ulvøya i Oslo for sykling i kollektivfeltet. Politiet mente nemlig at syklingen var til hinder for annen trafikk. Dette var imidlertid ikke syklisten enig i, og dermed gikk startskuddet for en sak som nå har endt i Høyesterett etter behandling både i Oslo Tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Den ferske dommen konkluderer med at syklisten brøt loven da han valgte å sykle i kollektivfeltet fordi dette var til «unødig» hinder for øvrig trafikk: Ikke bare holdt syklisten lavere hastighet enn skiltet fartsgrense på stedet, men som følge av syklingen «fortettet trafikken seg og det oppstod kø bak ham». I tillegg forårsaket syklisten «potensielt trafikkfarlige situasjoner for seg selv».

Dermed må syklisten nå betale boten han nektet å vedta langs Mosseveien for litt mer enn to år siden.

KNA har i en årrekke vist til regler om unødig hindring av trafikk i saker knyttet til konflikter mellom syklister og annen trafikk, og mener det ikke er urimelig at akkurat denne syklisten må gjøre opp for seg.