Et kamera i bilen leser skiltene og fartsholderen sørger for at bilen automatisk tilpasser seg riktig hastighet. Ill: ETSC

Fartssperre i alle biler fra 2022

Trafikksikkerhet

I løpet av neste år vil alle nye biler få en fartssperre som skal hindre deg i å kjøre fortere enn det fartsgrensen tillater.

EU-vedtak

EUs trafikksikkhetsorgan, European Traffic Safety Counsil (ETSC), fremmet for flere år siden forslaget om fartssperre i alle nye biler. Nå er dette vedtatt av EU.

Vedtaket betyr at alle nye biler må ha slikt utstyr montert fra 1. januar 2022. Fra høsten neste år vil de fleste bilene som kommer i butikkene ha dette på plass.

Kravet gjelder personbiler, varebiler, busser og lastebiler.

Intelligent Speed Assistance, ISA, skal hjelpe bilistene å holde fartsgrensen som gjelder på den aktuelle veistrekningen. Et kamera i bilen leser skiltene og sender signal til fartsholderen om å tilpasse farten etter dette. Systemet kan overstyres av sjåføren.

Finnes i biler allerede

Noen biler leveres allerede med en slik intelligent fartsholdere. Foto: Ford

Bilprodusenter som Ford, Volvo, Honda, Mercedes, Renault og Peugeot/Citroën, tilbyr allerede dette i noen biler.

Beregninger viser at ISA kan forhindre 20 prosent av de rundt 25.000 dødsfallene som skjer i trafikken i Europa hvert år. Det vil si at om lag 5000 liv kan bli spart.

I tillegg til fartssperre vil alle nye biler også få automatisk brems for myke trafikanter og beltevarsler for alle seter, som standard. Dette utstyret mener EU kan bli like viktig som sikkerhetsbelte når det gjelder å få ned antall drepte i trafikken.

Implementeres også i Norge

I Norge har Vegdirektoratet gjort en faglig vurdering av blant annet fartssperre i bilene og de andre tiltakene som EU har vedtatt.

– En intelligent fartsholder, som leser fartsskiltene og tilpasser bilene hastighet etter dette, vil være et viktig verktøy for å få ned ulykkene som skyldes høy fart – selv om føreren har mulighet til å slå av eller overstyre systemet.

Espen Andersson, avdelingsdirektør i kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet:

Espen Andersson bekrefter at vedtaket i EU også blir implementert på nye biler som kommer til Norge fra 2022.