Foto: Jamieson Pothecary/NLF

Geir A. Mo blir ny KNA-president

Politisk arbeid

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, overtok i går som President i KNA. – Geir A. Mo har erfaring og tyngde innen samferdselsfeltet, noe vi er sikre på at vil styrke KNA og gjøre oss bedre rustet til å kjempe bilfolkets sak, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

Mo har vært direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) siden 2012. Han har en lang politisk karriere bak seg. Han var ansatt i Fremskrittspartiet (FrP) i 23 år, hvorav 17 år som generalsekretær. Han var også sekretariatsleder i partiets stortingsgruppe, før han avsluttet sin FrP-karriere som stabssjef for partileder Siv Jensen. I perioden 2014-18 var Mo styreleder i Trygg Trafikk, og i 2017 ble Mo valgt som styreleder i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. KNA har siden 1907 vært en av landets mest sentrale aktører og pådrivere i norsk samferdsels- og trafikkpolitikk. Like lenge har organisasjonen hatt det overordnede ansvaret for all bilsport i Norge, sier Mo. 

Han poengterer at dette gjør KNAs posisjon helt unik og utrolig viktig. 

– I en tid da 80 prosent av all persontransport skjer med bil, samtidig som hele bil- og transportindustrien er midt oppe i store endringer, er det mer behov for et synlig og tydelig KNA enn noen gang. KNA har alltid vært en positiv medspiller til innovasjon, og tar også aktiv del i politikkutformingen i dag med nye miljøkrav og elektrifiseringen av bilparken, så vel som å jobbe for å ivareta bileierens og bilistens interesser. Å bli spurt om å gjøre en innsats som tillitsvalgt i min bilorganisasjon var derfor noe jeg sa ja til med stor glede, sier Geir A. Mo.

Geir A. Mo overtar som President etter Finn Eirik Eilertsen, som ble valgt i 2014. På listen over tidligere KNA-presidenter finner man både Christian Langaard, grunnleggeren av Frydenlunds bryggeri, og Sam Eyde, den kjente ingeniøren og industribyggeren.