Foto: MA Rusfri trafikk

Tenk på dette før du setter deg bak rattet i julen

Regler og lover

Rus og bilkjøring hører ikke sammen. Undersøkelser fra en rekke land viser at risikoen for ulykker øker selv med nokså lav alkoholpåvirkning hos føreren, og at den stiger bratt med påvirkningens grad. I det vi går inn i julehøytiden vil noen av oss sette oss bak rattet med høyere promille enn det som er tillatt, og dermed sette andre i fare.

Promillegrensen i Norge er på 0,2 promille i blodet. Om du vil holde deg innenfor denne bør du enten la bilen stå eller holde deg til alkoholfri drikke. Er du i tvil om promillen har sunket nok til at du kan sette deg bak rattet med god samvittighet, bør du legge til grunn at blodets alkoholkonsentrasjon faller med om lag 0,12 – 0,18 promille per time hos både menn og kvinner. Dette betyr at noen forbrenner 0,12 promille per time, andre 0,18 promille, mens de fleste forbrenner omtrent 0,15 promille i timen. Et annet alternativ er å kjøpe seg et alkometer. 

Husk også at om du kolliderer etter å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand kan konsekvensene bli store. Ikke bare for den du eventuelt måtte skade, men også for deg selv. For det første vil du stå i stor fare for å få avkortet forsikringsoppgjøret, og i tillegg får du et erstatningskrav for alle skadene du har påført andre – både personskader og materielle skader. I tillegg venter bøter, tap av førerrett og i noen tilfeller fengselsstraff. 

Drikker du alkohol bør du alltid la bilen stå. Hver eneste gang.