Male customer and female car dealer shaking hands at showroom.

Nye regler for deg som kjøper bil fra bilforhandler

Regler og lover

Endringene i forbrukerkjøpsloven presiserer og/eller styrker forbrukerens rettigheter ved kjøp av bil. Loven gjelder for de tilfeller du som privatperson kjøper bil fra en profesjonell selger/bilforhandler. Kjøper du bil fra en privatperson er det andre regler.

Mange av endringene i forbrukerkjøpsloven omhandler presiseringer, men en gjenganger er digitale ytelser, veiledning og installasjoner av slike ytelser. Dessuten har selger fått større ansvar for å gi mer presis informasjon om bilens tilstand før avtale inngås. I tillegg har selger fått større ansvar for bevisbyrden knyttet til feil som oppstår de 2 første årene etter overtakelsen av bilen. Etter hvert som de nye reglene blir tatt i bruk i konkrete saker vil vi se hvilken praktisk betydning de får.  

Digitale ytelser tilknyttet bilen 

Det er tydelig presisert at hvis du kjøper en bil der digitale ytelser leveres sammen med bilen og disse er tilknyttet bilen på en slik måte at ytelsen er nødvendig for bilens funksjon, for eksempel nødvendige apper, så gjelder reklamasjonsbestemmelsene i loven for de digitale ytelsene også. Når bilen leveres, skal de digitale ytelsene være gjort tilgjengelig for kjøper på leveringstidspunktet.  

Bilens egenskaper 

Beskrivelsen av hva kjøper skal kunne forvente av bilen, veiledning om bruk og instillasjoner/oppdateringer er tydeliggjort i den nye lovteksten i §15. Her presiseres det som omhandler digitale ytelser. I tillegg har mangels bestemmelsen i §16 fått en presisering om at avtalte unntak fra §15 ikke blir ansett som en mangel. Det er også presiseringer knyttet til uriktig innstallering og her har loven fått en helt ny §17 som omhandler hvem som har ansvar for installasjoner og veiledning. Den mer generelle reglen om at forhandler kan selge bilen «som den» er utgår. Det betyr at selger må være tydeligere på å presisere eventuelle feil ved bilen, det vil si unntak fra §15. 

Selger får økt ansvar for å bevise at oppståtte feil ikke er en kjøpsrettslig mangel 

Mens regelen tidligere var at feil som oppstår innen 6 måneder etter overtakelse av bilen formodes å ha vært til stede på overtakelsestidspunktet, og således betraktes som en mangel, er denne perioden nå utvidet til 2 år. Det betyr at feil som oppstår innen 2 år etter at du har kjøpt bilen formodes å ha vært til stede på overtakelsestidspunktet, med mindre noe annet kan bevises. Det er selger som eventuelt må bevise at feilen ikke er en mangel i denne 2 års perioden. 

Retting av mangler ved bilen 

Hvis det er en mangel og selger skal rette denne, så var hovedregelen tidligere at selger hadde 2 rettingsforsøk. Dette er nå endret til ett rettingsforsøk, men det er viktig å merke seg unntaksregelen som sier «med mindre det er rimelig at selger får et nytt forsøk.» Ofte er det rimelig at selger får et nytt forsøk når det oppstår eksempelvis periodiske feil og der løpende feilsøking er nødvendig for å finne feilen. 

Heving av bilkjøp 

For heving av et bilkjøp er det et vilkår at mangelen må være vesentlig. Det er kjøper som har hatt bevisbyrden. Her er det en endring som sier at hvis selger kan bevise at mangelen ikke er vesentlig, så kan dette medføre at kjøper ikke får medhold i sitt krav om heving selv om kjøper mener mangelen er vesentlig. Dette kan i praksis bety at terskelen for å heve et kjøp blir litt høyere, men det gjenstår å se. 

Som KNA medlem får du gratis teknisk og juridisk rådgivning.

KNA Medlemskap
600/ÅR
  • Teknisk og juridisk rådgivning
  • KNAs rabattordning
  • Bladet Bil#AUTOFIL 10 utgaver pr. år inkludert medlemsmagasinet Motorliv
  • Kan oppgraderes med KNA Veihjelp for 470,- /år