Digitalt førerkort

NÅ KAN DU LASTE NED FØRERKORTET TIL DIN MOBIL

Bilhold

Fra og med 1. oktober 2019 kunne 2,2 millioner nordmenn laste ned førerkortet til sin mobil. Flere land utvikler digitale førerkort. Men Norge er trolig det første landet i Europa som ruller ut løsningen i full skala. 

BILDE: Slik ser digitalt førerkort ut. Foto: Statens vegvesen

Når du har behov for å vise at du har førerrett kan du åpne mobilen og vise førerkortet på skjermen. Det ligger gode forklaringer om framgangsmåten på vegvesen.no.

Digitalt førerkort kan lastes ned i Google play og Apple store

Norge startet utviklingen etter flere andre land, men er trolig først i Europa med en løsning som alle får laste ned. Arbeidet med å utvikle løsningen startet for ti måneder siden. Forklaringen på den raske utviklingen, er at Norge har et moderne og funksjonelt førerkortregister (Autosys) å bygge tjenester på. Det digitale førerkortet er gyldig dokumentasjon på dine førerrettigheter. Du trenger ikke å ha med plastkortet i tillegg.

Gyldig i Norge
Men det er viktig å være klar over:

  • Digitalt førerkort er foreløpig bare gyldig i Norge. (Norge lanserer digitalt førerkort før det er kommet bestemmelser om utforming i EU/EØS-området).
  • Digitalt førerkort er gyldig som legitimasjon dersom du blir stoppet i trafikkontroll.
  • Skal du leie bil – i Norge eller utlandet – vil du fortsatt i en periode måtte vise fram plastkortet.

7 av 10 ser nytten
En av fordelene med det digitale førerkortet er at det er lett å lese hvilke førerrettigheter du har. De små kodene bak på plastkortet er i den digitale versjonen forklart med tekst. I en undersøkelse Vegvesenet utførte med 7000 respondenter svarte 72 prosent at de ser fordelen med et digitalt førerkort.

Kontroll
For politiet og Vegvesenet som kontrollerer bilister ute på veiene er det digitale førerkortet alltid oppdatert. Kontrollørene har tilgang til registrene og kan kontrollere ektheten. På litt sikt gir digitalt førerkort gevinster til samfunnet i form av færre oppmøter på trafikkstasjonene og reduserte kostnader til å produsere fysiske førerkort.