Bruktimport av bil

Regler og lover

Reklamasjon og garanti ved bruktimport.

Å importere bil fra utlandet kan være fristende. Det er stort utvalg av spennende biler til rimelige priser, i hvert fall før den norske engangsavgiften er betalt. Du kan kjøpe og importere bilen selv, la andre bistå deg, eller kjøpe en bruktimportert bil i Norge. Uansett bør du være bevisst hvem du egentlig kjøper bilen av fordi dette kan være av betydning i en reklamasjonssak mot selger. 

Utgangspunktet

Et sentralt spørsmål er hvem selger er: Er det en forhandler eller privatperson i utlandet eller i Norge, eller er det den som bistår deg i forbindelse med importen? Dette er viktig i de tilfeller der bilen har en kjøpsrettslig mangel, og du ønsker å reklamere på mangelen og kreve en form for kompensasjon. Det kan være vanskelig og dyrt å gjennomføre en reklamasjonssak fra Norge, mot en selger i et annet land.

Når du har kjøpt bil i utlandet og importert den til Norge

Utgangspunkt er at du selv kjøper en bil fra en privatperson eller kanskje helst fra en forhandler i utlandet, og importerer den til Norge. Hvis bilen er beheftet med en kjøpsrettslig mangel, så må du ta dette opp med selgeren i utlandet. Det er det respektive lands bestemmelser som kommer til anvendelse og ikke norsk forbrukerkjøpslov. Norske importører og merkeforhandlere har ikke ansvar for kjøpsrettslige mangler på biler som er kjøpt i utlandet og importert til Norge av kjøperen selv.

Privatimportert bil med fabrikkgaranti

Hvis bilens fabrikkgaranti ikke er utløpt, dette gjelder oftest biler som er nyere enn 1-3 år og som har kjørt under 100.000 km, så får du oftest god hjelp fra norske merkeforhandlere. De vurderer feilen, avtaler med importøren/fabrikken og reparerer mangelen helt eller delvis uten kostnad for deg.

Når du har fått bistand av en mellommann i forbindelse med kjøp/import av bil

Utgangspunktet er en representant som bistår deg med valg av bil, frakt og import, men vedkommende er ikke selger, kun en formidler eller en som praktisk bistår til gjennomføring av kjøpet, og som ofte fraskriver seg alt ansvar for kjøpsrettslige mangler. Slike mellommenn finnes, og du bør være klar over at reklamasjoner på kjøpsrettslige mangler oftest må rettes direkte til selgeren i utlandet. Situasjonen blir således sammenlignbar med situasjonen nevnt ovenfor, der du kjøper bil i utlandet og importerer den til Norge selv.

Hvis du ønsker å rette et reklamasjonskrav til selgeren i utlandet

Diskuter saken med selger og forsøk å finne en løsning. Hvis dette ikke lykkes, anbefaler vi at du fyller ut et klageskjema som EU-Kommisjonen har utarbeidet. Dette klageskjemaet får du hos Forbrukerrådet.

Når du har kjøpt den bruktimporterte bilen i Norge

Utgangspunktet er at du kjøper bruktbilen av en selger i Norge. Selgeren du kjøper bruktbilen av, har kjøpt den i utlandet og importert den til Norge. Hvis du ønsker å reklamere på en kjøpsrettslig mangel, så bør du reklamere til selgeren i Norge. Det er kjøpsavtalen og den norske kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse i dette forholdet. En ulempe ved å kjøpe en slik bil er, at krav mot tidligere salgsledd fremstår som dyrt, vanskelig og kanskje umulig. Dette i motsetning til om bilen hadde vært solgt av en norsk forhandler i tidligere salgsledd, da kunne du, hvis vilkårene er oppfylt, med hjemmel i forbrukerkjøpsloven § 35 eller kjøpsloven § 84, reklamert direkte til det tidligere salgsledd.