50/50 GARANTI

Regler og lover

Det er ikke alle garantier som gir deg bedre rettigheter enn de du allerede har. 50/50 garanti er en av de garantier som kan gi deg dårligere rettigheter enn de du allerede har i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Et KNA medlem kjøpte en fem år gammel bruktbil som hadde kjørt 80.000 km. To måneder etter overlevering av bilen oppsto det en feil i girkassen. Bilen ble etter avtale med selger levert på verksted som konstaterte at girkassen måtte byttes. Verkstedet byttet girkassen og selger innrømmet at girkassehavariet var en garantisak. Selger krevde 50% av utgiftene dekket av KNA medlemmet i henhold til 50/50 garantien.

KNA medlemmet tok kontakt med KNAs juridiske avdeling som undersøkte saken nærmere og kom til at feilen ved girkassen måtte betraktes som en kjøpsrettslig mangel. KNA rådet medlemmet til ikke å betale regningen på kr. 13.000,- (50% av utgiftene), med den begrunnelse at forbrukerkjøpsloven sier at retting skal skje uten kostnad for forbrukeren jf. forbrukerkjøpsloven § 30, 1.ledd.

Selgeren på sin side viste til kjøpsavtalen der partene hadde avtalt 50/50 garanti og anførte med dette at KNA medlemmet gjennom avtale hadde forpliktet seg til selv å betale 50% av reparasjonsutgiftene.

Partene kom ikke til enighet og KNA klaget saken inn for forbrukertvistutvalget på vegne av KNA medlemmet. Forbrukertvistutvalget ga KNA medlemmet fullt medhold i at selger måtte betale alle reparasjonsutgiftene. Et lykkelig KNA medlem sparte således kr. 13.000,- på sitt medlemskap i KNA.

Vurderer du å kjøpe bruktbil eller har du kjøpt bruktbil med 50/50 garanti, så vær oppmerksom på at forbrukerkjøpsloven kan gi deg bedre rettigheter enn selgerens garanti, og at selgeren ikke har anledning til å gi deg dårligere rettigheter enn det som fremkommer av forbrukerkjøpsloven. Se mer om dette på www.kna.no.

Prisavslag

Hvis bilen du kjøper er beheftet med kjøpsrettslige mangler, så kan det være grunnlag for prisavslag. Et KNA medlem fikk kr. 50.000,- i prisavslag etter bistand fra KNA.

KNA medlemmet kjøpte en 13 år gammel ”entusiastbil” fra en bilforhandler. Bilen var ifølge avtalen i god stand, og prisen var relativt høy. Kort tid etter bilen ble overlevert til KNA medlemmet, så viste det seg at bilen hadde en rekke feil. KNA undersøkte saken og kom til at feilene representerte en kjøpsrettslig mangel og krevde prisavslag på kr. 50.000,-.

Selgeren trenerte saken, dels ved å fornekte ansvar, dels ved å bistå med ufullstendige reparasjoner og til slutt ved å unnlate å besvare henvendelser fra KNA.

KNA oversendte på vegne av medlemmet en klage til forbrukertvistutvalget som behandlet saken og ga KNA medlemmet fullt medhold i prisavslag på kr. 50.000,-.

Forbrukertvistutvalget er ”forbrukernes domstol,” og den rimeligste muligheten en forbruker har til å få saken avgjort i et domstollignende organ. For mer informasjon om forbrukertvistutvalget, se: www.forbrukertvistutvalget.no.