Forsikringsskader

torsdag 10. juli 2014 kl. 09:53

Annet hvert minutt må en bilfører fylle ut skademelding etter bilkrasj i Norge. Skade ved rygging er det desidert hyppigste skadetilfellet der hele 305.512 skader ble meldt i 2003 (ref. Finansnæringens Hovedorganisasjon).

 

 

En liten skade kan koste atskillig mer enn først antatt, det har mange erfart etter å ha mottatt takst på en skade eller regning for utbedring av en skade. Ikke sjelden ser vi at reparasjon av småskader i dører, skjermer og støtfangere beløper seg til 10-20.000 kroner.

 

Skyldspørsmålet er av økonomisk betydning

For deg som forsikringstaker er det av økonomisk betydning om du har skyld eller ikke. Hvis du har skyld i skaden, så koster det. Du får bonustap på forsikringen og utgifter i forbindelse med reparasjon av egen bil. Ofte blir det like kostbart å belaste forsikringen som å betale reparasjon av en liten skade. Forsikringsselskapene kan raskt beregne hva som for deg er mest lønnsomt, enten betale eller belaste forsikringen. Du bør derfor undersøke dette før du bestemmer deg for å belaste forsikringen din.

 

Uklart faktum

Hvis du er innblandet i et uhell der du ikke har skyld i skaden, eller der det er uklart hvem som har skyld, så bør du være årvåken. Ta umiddelbart kontakt med eventuelle vitner og noter navn og telefonnummer. Hvis det er mulig å fotografere begge bilene før de flyttes, samt fotografere skadene på bilene, så kan dette komme til nytte senere. Skriv skademelding og vær nøye med skissen og avkryssingen på skademeldingsskjemaet. Husk at forsikringsselskapet vurderer skyldspørsmålet med bakgrunn i den dokumentasjon de mottar fra deg, motparten og eventuelle vitner. I saker med motstridende forklaringer og uklart faktum, velger ofte forsikringsselskapene en løsning der partene selv må ta ansvar for skade på egen bil. Dette kan bli resultatet dersom du ikke kan bevise faktum. Slurv og godtroenhet kan således påføre deg en uberettiget utgift på mange tusen kroner.

 

Kaskoforsikring

Har du kaskoforsikring på bilen, så har du forsikret deg mot skader du selv er skyld i, herunder skader som nevnt ovenfor der faktum er uklart, kanskje på grunn av manglende bevis. Men det koster hvis du belaster kaskoforsikringen også, for eksempel betaler du egenandel ved skade og deretter høyere forsikringspremie på grunn av bonustap. Totalt sett betaler du ofte det samme over tid som det koster å reparere en liten skade. Forsikringen ligner således mer på en ”avbetalingsordning” enn en forsikring (gjelder også ved bruk av ansvarsforsikringen). Sjekk derfor med forsikringsselskapet hva som for deg er mest lønnsomt, -å betale eller belaste kaskoforsikringen.

 

 

KNA anbefaler nøyaktig arbeid med utfylling av skademelding og oppføring av vitner hvis mulig.