Hva dekker forsikringen?

Juridisk

Kasko

Kaskoforsikring er forsikringstypen som er mest vanlig blant bileiere med nyere biler. Forsikringen dekker skader på bilen, uansett hvem som har skyld i skaden. En kaskoforsikring inneholder en ansvarsforsikring som vil erstatte skader på fører, passasjer, andre kjøretøy og andres eiendom.

I tillegg vil en kaskoforsikring dekke:

  • Brann og naturskader
  • Tyveri
  • Glasskade
  • Veihjelp (egenandel)
  • Fastmontert utstyr og bagasje
  • Utforkjøringer, kollisjoner eller velt

Det er verdt å merke seg at de fleste dekningene vil involvere en egenandel ved reparasjon, og eventuelt et bonustap.

Delkasko

Delkaskoforsikring er midt mellom ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Den inkluderer ansvarsforsikring som vil erstatte skader på fører, passasjer, andre kjøretøy og andres eiendom.

I tillegg vil en delkaskoforsikring dekke:

  • Brann og naturskader
  • Tyveri
  • Glasskade
  • Veihjelp (egenandel)

Den store forskjellen mellom kasko og delkasko er at skader på bilen som fører selv er skyld i, ikke dekkes av forsikringen.

Det er verdt å merke seg at de fleste dekningene her også vil involvere en egenandel ved reparasjon, og eventuelt et bonustap.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er en lovpålagt minstemål for å kunne registrere en bil. Dekker skader på fører, passasjer, andre kjøretøy og andres eiendom.

Reiseforsikring

En reiseforsikring er først og fremst en personforsikring mot deg og dine eiendeler når du er på reise. Men et viktig punkt her vedrørende kjøretøy er at en god reiseforsikring kan dekke egenandel, enten delvis eller komplett ved skade på leiebil i forbindelse med feriereise. Mange leiebilselskaper tar betalt i dyre dommer for slike ekstraforsikringer. Sjekk din reiseforsikring og se om du er dekket.

Entusiast- og veteranforsikring

Entusiast- og veterankjøretøy kan enten forsikres ved bruk av ordinære bilforsikringsprodukter, eller ved kjøp av dedikerte veteran- og entusiastprodukter. Disse begrenser ofte årlig kjørelengde, men er som oftest rimelige alternativer vanlige bilforsikringer.

Overskridelse av avtalt kjørelengde

Alle bilforsikringer avtaler en årlig kjørelengde på bilen. Skulle bilen man bli involvert i en hendelse som gjør at man må bruke forsikringen, og man har oversteget avtalt kjørelengde vil erstatningen reduseres.