Hvordan gå frem ved skade

Juridisk

Har uhellet vært ute, og du vet ikke helt hva du skal gjøre? Her finner du oversikt over alt du trenger å vite og gjøre når du skal melde en skade.

Skademelding

Skal du bare huske en ting fra dette, husk: skriv skademelding på stedet!

Sørg for at du alltid har et skademeldingsskjema liggende i bilen. Du kan enkelt laste ned og skrive ut det her. Er flere involverte i situasjonen er det viktig at alle parter får skrevet det de ønsker før skademeldingen blir sendt inn.

Din forklaring av hendelsesforløpet burde sikres mens du fortsatt er på skadestedet og alt er friskt i minnet. Det er også veldig viktig å sikre de bevisene som du kan, ta mye bilder og noter ned navn og telefonnummer til eventuelle vitner.

Ta bilde av skademeldingen, så skulle du ha en dobbelsikring dersom uenigheter skulle oppstå i etterkant.

Uenigheter

Er partene involverte uenige i hendelsesforløpet kan dette føre til at noen velger å ikke fylle ut del to av skademeldingen. Ved mangelfull skademelding kan behandlingstiden hos forsikringsselskapet ta lengre tid, og utbetaling kan bli forsinket. Det er derfor viktig å fylle ut del to, selv om det er uenighet om hva som faktisk skjedde. Begge parter får skrive sin versjon av hendelsen i skademeldingen.

Slik melder du skade

Kontakt forsikringsselskapet ditt. Mange selskaper lar deg melde skade elektronisk, men man kan så klart også ringe eller sende epost.

Denne dokumentasjonen skal leveres til forsikringsselskapet:

•             Skademeldingsskjema

•             Eventuelle bilder fra skadestedet

•             Relevante opplysninger om skaden, som kontaktinformasjon til eventuelle vitner

•             Hvilket verksted du ønsker å anvende

Slik ser en skadeprosess ut:

1.            Skaden skal meldes til forsikringsselskapet før reparasjon kan påbegynnes. Du kan velge verksted selv, dersom ikke forsikringsselskapet ditt har noen føringer.

2.            Lever bilen til verkstedet og oppgi skadenummer.

3.            Først når forsikringsselskapet har godkjent tilbudet fra verkstedet kan reparasjonen begynne.

4.            Faktura på reparasjon sendes til forsikringsselskapet ditt. Eventuell egenandel eller reduksjon i erstatning betales som regel direkte til verkstedet.