Oslo bystyre vedtar fossilfri klimastrategi

Hva mener KNA

Onsdag 6. mai vedtok Oslos bystyre ny klimastrategi for hovedstaden. Målet er at byen skal være fri for fossilbiler innen ti år og at biltrafikken skal reduseres med en tredjedel.

I tillegg til at alle personbiler skal være utslippsfrie innen 2030 innebærer den nye strategien at alle varebiler og kollektivtrafikken skal bli utslippsfri. Det samme gjelder havnevirksomhet og ferdsel på fjorden.

-Byrådets strategi er ensbetydende med å frata deler av Oslos befolkning muligheten til å dekke egne transportbehov, hvilket vil ha store konsekvenser for Oslofolkets levestandard, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.

-Vi må endre oss og vi må endre politikken, uttalte miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til NRK da vedtaket var en realitet.

De eneste partiene som stemte imot var Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

-Dette vedtaket er svært ambisiøst og legger sterke føringer for bilistenes mulighet til å velge. KNA har i flere omganger uttalt at målene er for ambisiøse og at tiltakene er for tøffe. En bil har en levetid på 15-20 år. Dessuten er verken teknologi, infrastruktur eller alternativer gode nok til å dekke folks transportbehov, i alle fall ikke i dag. -Vi trenger en realistisk miljøpolitikk som gir resultater, men som samtidig ivaretar folks transportbehov.

Generalsekretær Børre Skiaker, Kongelig Norsk Automobilklub