Nordmenn vil eie sin egen bil

Hva mener KNA

På tross av mye blest rundt ordninger som bildeling og leasing, ønsker fortsatt de fleste å eie bilen sin selv, viser en ny undersøkelse.

Hele 85 prosent ønsker å eie sin neste bil selv, viser en spørreundersøkelse YouGov har gjort for KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

– Folk vil at bilen skal være tilgjengelig når de trenger den. I mange tilfeller er det også rimeligere å eie enn å leie, i alle fall dersom man gjør et godt bilkjøp. Dette, pluss kultur og vane, er nok årsaken til at de fleste vil eie bilen selv, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA.

Seks prosent svarer at de ønsker å lease bil, mens tre prosent ønsker bildeling, også kjent som bilkollektiv eller bilpool. Fem prosent oppgir at de ikke har behov for bil.

Det er færrest som ønsker å eie bilen sin i Oslo og Akershus. Der er det 76 prosent som svarer dette.

– Eiekulturen er sterk i det norske folk, og den sitter nok enda hardere i bygdefolk enn i byfolk. På landet er det vanligere å eie sitt eget hus og sine kjøretøy, sier Skiaker.

I byen er det vanskeligere og dyrere å parkere en bil, og man trenger den sjeldnere, siden kollektivtilbudet er bedre enn på bygda.

– Velger du bil, havner du ofte i kø og du må betale bompenger. De få gangene du skal på en lengre tur, kan du leie bil. Derfor er nok behovet for å eie mindre i byen, sier Skiaker.

Vil vente med bildeling

Bildeling er ordninger der kunder disponerer flere biler i fellesskap og på den måten slipper ansvaret for selv å eie bil. Selv om bildeling er dårlig utbygget i Norge, er det utbredt andre steder i Europa. Sveits, Tyskland og Storbritannia har nærmere 1,5 millioner registrerte bildelere til sammen.

I den norske undersøkelsen svarer bare tre prosent at de ønsker bildeling.

– Vi ser likevel at holdningene er i ferd med å endres, spesielt blant unge og urbane, som ser bilen kun som et transportmiddel, på lik linje med sykkel og kollektivtransport. Disse er vant til å bruke moderne teknologi til å velge den mest optimale løsningen i ulike situasjoner, og ser på friheten og fleksibiliteten ved å slippe å eie som et stort pluss, sier markedssjef Haakon Hals i Bilkollektivet.

I dag er Bilkollektivet, med sine rundt 6600 brukere Norges største og eldste bildelingsordning, der medlemmene deler på over 300 biler i Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

– Bildeling er helt klart mest aktuelt i byer og tettsteder. Når avstandene blir for store og kollektivløsningene for dårlige, blir bildeling straks mindre aktuelt, sier Hals.

Selv om bare seks prosent ønsker å lease bil, er denne eierformen i fremgang, også for private.

– Mange er usikre på rammevilkårene for bilkjøringen i form av bompenger, kjørerestriksjoner og andre lover og regler. Mange er også usikre på ny teknologi, og om det er lønnsomt å kjøpe en ny elbil eller hybrid. Derfor øker leasingandelen både innen næring og privat, sier Haakon J. Marthinsen, leder i DNB-selskapet Autolease.

Abonner på en bil

Selv om eierkulturen står sterkt i Norge, tror ekspertene det vil bli mindre og mindre privat eierskap av biler i fremtiden. Tradisjonelle bilprodusenter som Volvo, BMW og Volkswagen vil kanskje gå over til å bli leasingselskaper.

– Allerede nå finnes det ordninger hvor bilprodusentene tar seg av eierskapet. Du kan abonnere på en bil, som du disponerer hele tiden. Når du er lei, kan du bytte den ut med en annen fra samme merke, sier Skiaker.

De som ikke ønsker å ha en bil i garasjen, vil etter hvert kunne velge tjenesten ”mobilitet”.

– I fremtiden vil du kunne få transport når du trenger det. Det vil skje effektivt og sømløst. På et tidspunkt du selv velger, vil du bli hentet av en selvkjørende buss eller bil, og transportert dit du skal, spår Børre Skiaker i KNA.