Fossilbil gateparkert i Oslo: Dette blir det snart mye mindre av dersom byrådet får det som de vil.

Kronikk: Bilfiendtlig bypolitikk i Oslo

Hva mener KNA

Geir A. Mo, President KNA – Kongelig Norsk Automobilklub

Når Oslo byråd i sitt budsjett for 2021 foreslår å øke prisen for beboerparkering med 50 prosent og gateparkering 25 prosent, ved siden av å innføre «fossilfrie» nullutslippssoner innen 2023, er det liten tvil om at bilistenes handlingsrom blir mindre. Dette mener KNA er både problematisk og urettferdig. Oslo trenger nemlig bilistene og bilistene trenger Oslo.

Uten bilen stopper Oslo

Det er ikke slik at innbyggernes behov for å forflytte seg med kjøretøy blir borte selv om byrådet ønsker en ytterligere innstramming av bilbruken. Faktisk er det mange som ikke har alternativ til bilen, særlig når de skal inn og ut og av byen. For denne gruppen vil summen av økte parkeringsutgifter i tillegg til engangsavgift, merverdiavgift, drivstoffavgift, trafikkforsikringsavgift og bomavgifter kjennes mer enn urimelig. Det er allerede mer enn dyrt nok med bil, synes KNA.

Vaklende faktagrunnlag

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, er overbevist om at mange av de som kjører fossilbil er enige i at vi behøver «kraftfulle grep» for å kutte utslippene. KNA tror ikke dette er riktig. I praksis er det heller slik at fossilbilister er fossilbilister fordi elbilen ikke dekker transportbehovene eller ladeinfrastrukturen er for dårlig utbygget.

Useriøs symbolpolitikk

I sin søken etter mindre utslipp står byrådet nemlig i fare for å ta fra de som har lite og legge til rette for de som har mye. I tillegg til å skape en uønsket klassedeling setter byrådet også eget inntektsgrunnlag på spill. For de er nemlig avhengige av inntektene fra bilistene for å få byrådsbudsjettet til å gå i balanse. Men hvordan byrådet i fremtiden skal sikre et bærekraftig inntektsgrunnlag er uvisst.

I tillegg til å ramme privatøkonomien til folk flest vil byrådets forslag «tvinge» folk fra både Oslo og Viken til å kjøre elbil. For de som ikke har råd til elbil eller har et transportbehov som elbilen ikke dekker, vil det ikke lenger være mulig å reise til eller oppholde seg i Oslo, og slik kommer det til å være lenge. Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) vil det nemlig være én million elbiler og to millioner fossilbiler på norske veier i 2030. Dermed fremstår byrådets budsjettforslag som både urimelig og urettferdig.

Virkelighetsfjern miljøambisjon

Byråd Berg ønsker at Oslo skal bli «verdens første utslippsfrie by». Om hun skal nå dette målet må hun nok ta for seg flere syndebukker enn bilen. Og det holder ikke bare å sette opp parkeringssatsene og innføre nullutslippssoner. Dersom budsjettforslag går igjennom vil ikke resultatet bli en utslippsfri by, men heller en by som er krevende og dyr å leve i for folk med bil, og mindre attraktivt som arbeidssted for andre.