Flagg på Arendalsuka 2018

KNA på Arendalsuka 2019

Hva mener KNA

Årets store begivenhet innen politikk, samfunns- og næringsliv i Norge ble holdt 12.-17. august, i Arendal. KNA deltok i den bilpolitiske debatten og var aktiv med innlegg og presentasjon flere dager i OFVs Samferdselsteltet.

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33 og skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.

KNA tok opp temaet «Bilen etter 2025» og skapte debatt rundt dette. Med så mange dyktige aktører tilstede ble dette både interessant og lærerik.

– 2025 er noen år frem i tid og utviklingen går raskt så det er vanskelig å spå fremtiden, men en del ting vet vi fra forskning og realistiske estimater, erfaringer og tidligere historier. Blant annet vil det med sikkerhet være svært mange fossile biler på veiene i mange år etter 2025, og den teknologiske utviklingen vil fortsette. Dessuten vet vi at utviklingstakten mot et mer bærekraftig miljøvennlig samfunn er svært forskjellig fra sted til sted og fra land til land. Det er heller ikke enkelt å etablere handelshindringer for fossile biler når vi er en del av EU, sier generalsekretær i KNA Børre Skiaker.

– Vi er positive til mer miljøvennlige transportløsninger og en stor satsning på kollektivtransport, men negative til tiltak som i for stor grad skaper utfordringer for folks hverdagsliv og privatøkonomi. Vi må ha en avgiftspolitikk for bil som ivaretar det faktum at det vil være både gamle og nye biler på veiene fremover, ikke alle har anledning til å velge den nyeste teknologien eller en bestemt teknologi. Bilistenes behov må dekkes og den enkeltes privatøkonomi ivaretas. I motsatt fall får vi et samfunn der noen få har alle muligheter til fri transport, mens andre ikke, sier generalsekretær i KNA Børre Skiaker.

Ekspert på bilhistorie, Jon Winding Sørensen, var også på podiet sammen med KNA, noe som bidro til både lærerike og humoristiske tilbakeblikk.


ARENDALSUKA SKAL:

• være en politisk møteplass

• bidra til engasjement og interesse for politikk

• bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

SAMFERDSELSTELTET:

Er et dugnadsprosjekt mellom nitten aktører i veisektoren. Målet er å skape en møteplass for samferdselssektoren med både faglig og sosialt innhold under hele Arendalsuka.

DELTAKERE SAMFERDSELSTELTET:

Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Autoristerte Trafikkskolers Landsforbund, Bilimportørenes Landsforening, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), Drivkraft Norge, ITS Norge, MA – Rusfri Trafikk, AMCAR Norge, NHO Transport, Norges Automobil Forbund, Norges Bilbransjeforbund, Norges LastebileierForbund, Norsk elbilforening, Norsk hydrogenforum, Nye veier, Opplysningsrådet for veitrafikken, Statens vegvesen, Transportøkonomisk institutt, Trygg Trafikk, Vegtilsynet, Virke og Våre veger.