KNA deltar i arbeidet med Nasjonal Transportplan

Hva mener KNA

Nasjonal transportplan, bedre kjent som NTP, er det viktigste styringsdokumentet for samferdselsprosjekter i Norge. Gjeldede plan (2018-2029) ble lagt frem i 2017. Med bistand fra KNA og en rekke andre bruker- og interesseorganisasjoner er arbeidet godt i gang med neste NTP (2022-2033) som skal legges frem neste år.

-En av de viktigste kampsakene for KNA vil være at planen gir rom for de mange fossildrevne kjøretøyene som vil dominere veitrafikken i hele planperioden, selv om vi også støtter ny teknologi og nullutslippsbiler. Dette sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.  

Fokus på trafikksikkerhet og fremkommelighet 

I tillegg til sikre vilkårene til fossilkjøretøyene, mener KNA det bør satses på trafikksikkerhet og fremkommelighet, særlig på fylkesveiene. På disse er nemlig behovet stort både når det gjelder rassikring og å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet.  

Per i dag er det vesentlig større sannsynlighet for å havne i en alvorlig ulykke på en fylkesvei enn på en riksvei. Dette er ikke akseptabelt, og KNA mener disse forholdene er så alvorlige at de må adresseres i NTP. 

-Det er faktisk slik at folk flest kjører på en fylkesvei daglig, enten til og fra jobb, barnehage og fritidsaktiviteter. I Norge skal vi ha gode, sikre og miljøvennlige veier, uavhengig om det er stat eller kommune som står om eier. Tiden er inne for å slutte å fordele skyld, og heller gjøre en felles satsning til samfunnets beste. Derfor bør også fylkesveiene inn i NTP, selv om Nasjonal transportplan i utgangspunktet ikke favner disse, legger Skiaker til.  

Dette gjelder også andre ulykkesutsatte veistrekninger som for eksempel Europavei 16 mellom Bergen og Voss, som kanskje er Norges farligste vei.  

Kaoset i byene bør adresseres 

I tillegg til prioriteringer knyttet til trafikksikkerhet mener KNA at NTP inkludere virkemiddel beregnet på å bedre trafikkaoset som hersker i norske storbyer.  

Til sammen bor det om lag 1,5 million mennesker i Oslo, Trondheim og Bergen, hvorav et betydelig antall er avhengig av bilen som transportmiddel. KNA mener vi ikke lenger kan se på at lokale myndigheter i klimaets navn gjør hverdagen vanskeligere for disse. 

-Dette handler rett og slett om at det må være mulig å eie og bruke en bil selv om man bor i by. Det finnes selvsagt de som er avhengig av bilen hver eneste dag, men det er også mange som trenger bilen kun for å komme seg inn og ut av byen, for eksempel for å komme seg til fritidseiendommer eller på ferie. Det kan ikke være slik at de store norske byene kun skal være forbehold gående og syklende, poengterer Skiaker engasjert.