Bensinpumpe

Ikke bare nullutslippsbiler i 2025

Hva mener KNA

Regjeringspartiene har som mål at alle biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler. I likhet med mange andre har KNA liten tro på at dette blir realiteten.

Det er nylig kommet frem at hele 73 prosent har liten tro på politikernes mål om slutt på nybilsalg av fossile biler innen 2025. KNA mener bensin- og dieselbilen vil være å få kjøpt og på veien i mange år også etter 2025, sier Børre Skiaker, generalsekretær i KNA.

«73 prosent tror ikke på politikernes mål om at samtlige nye biler som selges i Norge fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Selv blant elbileierne er skepsisen stor, kun 28 prosent tror på politikernes mål. Blant de som kjører diesel er andelen «troende» 11 prosent».

Dette kom frem i en nylig gjennomført landsomfattende undersøkelse, foretatt av Kantar TNS på oppdrag av bilimportør Harald A. Møller. Resultatene ble presentert av Anders G. Hovde, seniorrådgiver og bilekspert i Kantar, på et arrangement under Arendalsuka, hvor også KNA var tilstede.

BILISTENES TRANSPORTBEHOV MÅ DEKKES

Dersom salget av samtlige nye biler i 2025 kun skulle bli nullutslippsbiler, må det forutsettes at Norge lovlig kan forby fossile biler. I tillegg må det komme nye nullutslippsbiler som dekker alle bilisters transportbehov. Her er flere biltyper mangelvare i dag, for eksempel prisgunstige familiebiler, bobiler, større SUVer og
biler som kan trekke tilhengere og campingvogner. Men det kreves også en større satsing på lade- og eventuelt hydrogenstasjoner og tilsvarende for å oppnå et slikt mål uten for store ulemper for bilistene.


DE FOSSILE BILENES VERDI MÅ IVARETAS I ET NYTT AVGIFTSSYSTEM

Skulle politikerne finne på å «straffe» de fossile bilene for hardt i det nye avgiftssystemet som nå utredes, kan dette få uønskede konsekvenser i form av store verditap for eierne av fossile biler. Da blir overgangen til en ny elbil større for de som skal skifte bil, og bilbransjen vil trolig lide store tap av verdier gjennom sine bruktbillagre. Dette vil kunne få utilsiktede konsekvenser for det grønne skiftet innen persontransporten.


BIL, TRANSPORT OG KLIMA HETT TEMA UNDER ARENDALSUKA

Under Arendalsuka var bilen et hett tema; teknologi, bilavgifter og bompenger stod høyt på agendaen. KNA holdt innlegg i Samferdselsteltet om bilen etter 2025, og deltok i tillegg i Sofasamtale om bilens fremtid med Opplysningsrådet for veitrafikk, ITS Norge, Vegdirektoratet og VY. Her ble fremtidens teknologi og transportløsninger diskutert. Alt tyder nemlig på at det er flere enn bilistene, KNA og andre fra bilbransjen som er skeptiske til 2025-målet.
I tillegg snakket Statnett om elektrifisering av Norge: Strømnettet med de løsningene og den kapasiteten vi har i dag er ikke tilstrekkelig til å elektrifisere Norge uten betydelige investeringer i strømnettet, ny strømproduksjon og nye digitale løsninger.


BENSIN -OG DIESEL

KNA synes det er svært gledelig at vi ikke går mot et forbud mot bensin -og dieselbiler etter 2025. Alle politikerne KNA snakket med synes å være enige i at det må finnes løsninger for å bruke bensin -og diesel også i fremtiden, selv om målet, som kjent, er flest mulig nullutslippsbiler.

KNA er helt enige i at bilparken bør og vil forurense mindre i fremtiden, og at det må etableres flere ladepunkter. Det er en positiv utvikling vi ser med hensyn til utslipp, men vi mener det er essensielt at bilistene og deres behov og økonomi ivaretas i denne utviklingen.

I likhet med Statsminister Solberg mener KNA at folk flest «ønsker seg en realistisk miljøpolitikk som gir resultater, men som samtidig kan innpasses med å leve et vanlig liv». Det er dette målet KNA ønsker å kjempe for.

Hele 80% av all persontransport i Norge skjer med bil. Det er store forskjeller på by og land og nye effektive kollektivløsninger må på plass om bilen skal utkonkurreres.