Hvilken bil skal jeg velge?

Hva mener KNA

Elbil, hybrid, hydrogen, diesel eller bensin? Mange er usikre på hva slags bil de skal velge. Å hive seg på utgående teknologi, eller ny og uferdig teknologi, kan bli dyrt, sier KNA.

– Aldri før har det vært så vanskelig å vite hvilken biltype man skal gå for. Det er krevende å sette seg inn i alle de nye teknologiene, og politiske tiltak skaper usikkerhet, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

Andelen diesel- og bensinbiler har gått ned de siste årene, viser tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Nå velger halvparten av norske nybilkjøpere elbil eller hybrid, og andelen ventes å øke.

– For mange kan det likevel være lurt å vente med elbil og hybrid. I starten er teknologien dyr og dårlig. Senere, når den er testet ut og videreutviklet, blir den bra og forutsigbar, sier Skiaker.

Usikker andrehåndsverdi

Likevel er han overbevist om at nullutslippsbiler snart blir dominerende, spesielt i bynære områder.

– Elbilbatteriene vil bli mye bedre på kort tid. Om to år vil det trolig være normalt med kjørelengder på 40-60 mil, mens det i dag er vanlig med 20-30 mil. Du risikerer at andrehåndsverdien på den elbilen du kjøper i dag stuper, sier Skiaker.

DNB-selskapet Autolease har 40 000 biler i porteføljen og har god innsikt i trendene. Stadig flere av deres leiebiler er elbil eller hybrid. Leaser du bilen, er det leasingselskapet som tar risikoen for uforutsette endringer i andrehåndsverdien.

– Årsaken til veksten i elbil og hybrider er først og fremst myndighetenes avgiftspolitikk som stimulerer til kjøp av ladbare biler. Endringen bremses av dårlig utbygd lade-infrastruktur og få elbiler med lang rekkevidde til fornuftige priser, sier Haakon J. Marthinsen, leder for Autolease i Norge.

Bruken avgjør valget

Hva bilen skal brukes til, bør avgjøre ditt bilvalg.

– Det er åpenbart fornuftig å kjøpe en elbil for bykjøring. Kjører man langt og mye, er diesel det beste, også økonomisk. Ladbare hybrider kan dekke begge bruksområdene, men batterikapasiteten er for svak på mange av dagens modeller, sier Marthinsen.

Nedgangen i diesel og bensin er et byfenomen. Der straffes fossilbilene med høye bomavgifter og dyr parkering, mens elbilene slipper unna og får samtidig bruke kollektivfeltet. Men ser vi landet under ett, har diesel og bensin fortsatt en sterk stilling.

– På bygda har man ikke de samme problemene med lokal forurensning. Lokalpolitikerne vil ikke finne på å bygge bomringer og fjerne parkeringsplasser. Der vil bensin- og dieselbiler kjøre i mange år fremover, sier Børre Skiaker.

Rimelige hybrider

I dag gjør hyggelige avgiftsavslag det gunstig å kjøpe hybridbiler. Man får kjente og kjære bilmodeller som også kan kjøre korte turer på elektrisitet.

– I en periode med dårlig lade-infrastruktur er hybriden en god løsning, under forutsetning av at du kan kjøre mange mil i helelektrisk modus. Dessverre går de fleste litt for få kilometer på strøm. Hybridbiler kan forsvinne helt etter hvert som de helelektriske bilene blir bedre. Det kan påvirke andrehåndsverdien av dagens hybridbiler, sier Skiaker.

Biler som går på hydrogen er et annet alternativ som gir null utslipp. Den største utfordringen med denne typen er at det finnes svært får hydrogenstasjoner.

– Det ser dessverre ikke ut som politikerne har særlig fokus på denne teknologien, sier Skiaker.

Et følelsesvalg

Så, hvilken bil bør du velge?

– Man må vurdere hva bilen skal brukes til, hvor den skal kjøres, hvor mye penger man vil bruke og hva som betyr noe opplevelsesmessig. Bilkjøp handler om behov, trygghet og følelser. Å velge en bil som gir gode reiseopplevelser og glede er viktig, spesielt hvis du bruker mange timer i bilen, sier Børre Skiaker i KNA.

Fordeler og ulemper

Bensinbil

+ Velprøvd, pålitelig og rimelig teknologi

+ Blir fort varm og passer bra for småkjøring

+ Moderat lokal forurensning i forhold til diesel

– Straffes med høye avgifter og bompenger

– Slipper ut mest CO2

– Dyrt drivstoff

Dieselbil

+ Velprøvd, pålitelig og rimelig teknologi

+ Bra på langkjøring

+ Rimelig drivstoff og lavt forbruk

+ Moderat innvirkning på klima i forhold til bensin

– Mer lokal forurensning (NOx) enn bensinbiler

– Høye avgifter og bompenger i byene

– Risikerer å bli rammet av midlertidig kjøreforbud og andre politiske tiltak

Elbil

+ Ingen engangsavgifter eller mva ved bilkjøp

+ Lavere årsavgift

+ Lave driftskostnader

+ Gratis parkering, bompassering og fergebillett

+ Kan kjøre i kollektivfelt

+ Mer miljøvennlig enn alternativene

– Teknologi som fremdeles er under utvikling

– Kort reell rekkevidde på mange modeller

– Fortsatt for dårlig lade-infrastruktur

– Usikkerhet rundt fremtidig verditap

Hybridbil

+ Lavere engangsavgifter enn bensin- og dieselbiler

+ Null utslipp på korte turer

– Veier mer og kan derfor bruke mer drivstoff

– Teknologi som fremdeles er under utvikling

Hydrogenbil

+ Ingen miljøskadelige utslipp

+ Like lang rekkevidde som fossildrevne biler

– Svært få hydrogenstasjoner

– Teknologi som fremdeles er under utvikling