Sort elbil lades i bymiljø

80 % av nybilsalget vil være nullutslippsbiler i 2025

Hva mener KNA

Det er hva Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) mener er realistisk, men det forutsetter at teknologisk utvikling og utbygging av energiinfrastruktur går hånd i hånd med veksten av nullutslippsbiler, og at bilene er konkurransekraftig på pris.

– Det er åpenbart at ikke alle får dekket sitt transportbehov hvis det ikke er mulig å kjøpe fossile kjøretøyer. Dette er situasjonen i dag, og vil sannsynligvis bli situasjonen i 2025 

KNAs generalsekretær Børre Skiaker

Skiaker begrunner dette med at folks transportbehov er mer nyansert enn kjøring fra A til B og innenfor en gitt distanse. For å dekke alle transportbehovene må det være flere typer nullutslippskjøretøyer med bedre og billigere teknologi tilgjengelig. Folk har behov for transport i byene, transport til hytta, transport i distriktene og forøvrig transport i hele fjord- og fjellnorge -både i sør, nord, vest, øst og i innlandet.

Daglig pendling og forutsigbar persontransport kan langt på vei dekkes med dagens nullutslippsbiler når man har lademuligheter/fyllemuligheter. Men det er behov for å ivareta de som bruker bilen på en annen måte, har lange kjørestrekninger uten lademulighet, trekker tunge hengere, har last, kjører i krevende vintervær og lave temperaturer, og de som trenger sterke biler med firehjulstrekk og lignende.

Bilene må fungere hele året og dekke alle transportbehov. Først da er det realistisk med kun salg av nullutslippsbiler. Selv om det forventes bedre og billigere teknologi i 2025, så tviler KNA på at bilprodusentene vil produsere alle typer kjøretøyer som nullutslippskjøretøyer, og til en pris hvermannsen har råd til. Både fossilbilene og hybridbilene vil være et godt supplement for en gruppe kjøpere. Det er disse KNA mener vil utgjøre 20% av nybilsalget i 2025.

Skiaker mener et diversifisert transportbehov og ulike teknologier krever en mer diversifisert bilpolitikk. 80% nullutslippsbiler sammen med mer klima og miljøvennlige fossilbiler og hybridløsninger er også ambisiøst avslutter Skiaker.