KNA er kritiske til dieselforbudet i Oslo

Hva mener KNA

Tirsdag fra klokken 06.00 er det varslet dieselforbud på kommunale veier i Oslo. Kongelig Norsk Automobilklub mener forbudet er lite gjennomtenkt.

Tirsdag den 17. januar fra 06.00 til 22.00 er det varslet dieselforbud i Oslo, og forbudet kan gjelde for flere dager om været ikke endrer seg. Kongelig Norsk Automobilklub som representer bilister over hele landet, og mange som er bosatt i Oslo, mener forbudet er lite gjennomtenkt.

– Vi lurer på hvordan byrådet mener Oslobeboere som har dieselbil i sentrum skal få bilen ut av- eller inn i sentrum under dieselforbudet, spør generalsekretær Børre Skiaker.

KNA lurer også på hvor byrådet mener de som har dieselbil, og som bor i Oslo sentrum, skal parkere bilen hvis de må bruke den utenfor Oslo, der andre alternativer ikke finnes?

Hvor stor andel av forurensningen skyldes dieselbilene fra Oslos befolkning?
KNA ber også byrådet redegjøre for hvor og hvordan målingene av forurensningen foretas i byen, og om det er Osloborgernes biltrafikk som er hovedproblemet til forurensningen? KNA betviler at forurensningen er så kritisk i hele Oslo at forbudet må gjelde alle kommunale veier i Oslo kommune. 

– Er det virkelig slik at det er Oslos borgere med dieselbil som skaper forurensningen i Oslo? Hvor stor andel av forurensningen skyldes Oslobeboernes dieselbiler? Hvorfor er det ikke iverksatt vask av veier? Hva med ferger og fyring? Er det riktig at Oslos få dieselbilister må trues med bot for å la bilen stå når disse få dieselbilene neppe er hovedproblemet, og borgerne ser det som nødvendig å bruke den? 

– Bystyret må lage flere unntaksordninger
KNA mener bystyret må lage unntaksordning fra forbudet for Oslos borgere som må ut og inn av byen. KNA mener kommunen nå iverksetter tiltak som påfører deler av Oslos befolkning uforholdsmessig store vanskeligheter i hverdagen.

– Å ramme Oslos befolkning med forbud og true med bot, når 30 % av Oslos befolkningen eier en privatbil, og 10 % av Oslos befolkning eier en privat dieselbil, fremstår som svært betenkelig overfor Oslos borgere. Her er det ikke sammenheng mellom tiltak og mål. Oslos befolkning må unntas fra forbudet når det er nødvendig, avslutter Skiaker.