400 millioner kroner mindre enn ventet i bominntekter

Hva mener KNA

Ifølge NRK ligger Oslo an til å få 400 millioner kroner mindre enn ventet i bominntekter.

Foreløpige tall viser at Oslo kommune er langt unna målet i Oslopakke 3 om å få inn 3,6 milliarder i bompengeinntekter. Tallene viser at inntektsfallet ikke skyldes mindre trafikk. Dette ifølge Aftenposten 12.november.

– Slik det ser ut nå så blir bompengebidraget nærmere 400 millioner lavere enn ventet, sier finansdirektør og fungerende administrerende direktør Magne Liestøl Larsen i bompengeselskapet Fjellinjen, som er eid av Oslo og Akershus, til NRK.

Larsen uttalte også til NRK at de samlede bompengeinntektene for 2019 er ventet å ende et sted mellom 3,2 til 3,3 milliarder kroner. Dermed kan deler av kollektivsatsingen i Oslopakke 3 måtte settes på vent.

-Det er overraskende at bompengebidraget er såpass mye mindre enn det man så for seg, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker. -KNA vil i fortsettelsen følge nøye med når man forsøker å tette inntektsgapet. Bilistene betaler allerede nok.

KNA er mot bompenger, men tror det er urealistisk å forvente at bilistene ikke betaler noe. Derfor mener KNA at bompenger kan aksepteres, men at de må begrenses til inntil 20% av kostnadene ved bygging av vei. Når veien er nedbetalt skal bommen fjernes.