Råd om bilreiser i Europa under koronakrisen

Bilferie og reise

Informasjon om reise i Europa under Covid-19 (Koronavirus)

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette rådet gjelder fra 14. mars til og med 14. april.

Det understrekes at det er svært viktig å følge med på informasjon og råd fra lokale myndigheter, særlig informasjon om utbredelse av smitte, og informasjon og veiledning. Endringer kan skje svært raskt og land kan på kort varsel innføre tiltak som reiserestriksjoner eller stenging av grenser.

Regjeringen har egen nettside for registrering av reise, oppdatert oppholdssted og hjemreisedato underveis. KNA anbefaler at du bruker denne.

Ved hjemreise etter utenlandsopphold er det innført obligatorisk 14-dagers hjemmekarantene, uavhengig symptomer eller ikke.

Hva kan bilistene forvente ved reise på kontinentet nå?

Mange grenseoverganger er stengt for alt unntatt kommersiell trafikk, det kan derfor være vanskelig å komme seg rundt i Europa. Det finnes ikke helt konkret informasjon om hvilke grenser dette gjelder da denne situasjonen utvikler seg dag-til-dag.

Om du velger å ikke følge gjeldende reiseråd anbefaler KNA du holder deg oppdatert ved å søke informasjon om aktuelle land på Utenriksdepartementets hjemmesider.

Generell informasjon til reisende fra regjeringen

  • Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye. Nordmenn i utlandet som har behov for akutt eller særskilt assistanse kan kontakte nærmeste ambassade eller UDs publikumstelefon +47 23 95 23 95 og e-post: 247@mfa.no
  • Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.
  • Reisende bes følge med på informasjon og oppdateringer som fremkommer i media, og oppfordres også til å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter i landet man reiser til.
  • Situasjonen kan endre seg raskt. Infrastruktur som buss, tog og flytrafikk kan bli rammet. Lokale myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene for reisende.
  • Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte. Norske myndigheter har ikke anledning til å påklage eller påvirke andre lands tiltak som iverksettes overfor reisende.
  • I Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for helseråd.
  • Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 (kun fra Norge).