Hva er garanti og hva skiller det fra reklamasjon?

Bilist

Har du kjøpt bil av en forhandler, gir forbrukerkjøpsloven deg en reklamasjonsfrist på inntil fem år. Hva er så garanti?

Kjøp fra forhandler

Når du som privatperson kjøper bil av en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder, i tillegg til avtalen. Forbrukerkjøpsloven gir kjøper en reklamasjonsfrist på inntil fem år. Det betyr at du normalt ikke kan klage på mangler som viser seg mer enn fem år etter du overtok bilen. Hvis du mener at bilen har en mangel som selger er ansvarlig for, må du ta dette opp med selger innen rimelig tid. Hvis du klager for sent, kan du miste kravet ditt. Det vil være tilstrekkelig at du klager innen to måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og selger være tjent med en så rask reaksjon som mulig.

Hva så med garantien?

Når du kjøper bil fra en forhandler, følger det ofte med en garanti. Det er forhandlerens forpliktelse overfor deg som kjøper som går utover de lovfestede rettighetene du har etter forbrukerkjøpsloven. Sett deg inn i garantivilkårene, og sørg for å få de skriftlig. Det er også verdt å merke seg at de fleste bilprodusentene har et serviceprogram som bør følges for å sikre garanti og reklamasjonsrettigheter på bilen.

Kjøp fra privatperson

Private bilsalg reguleres etter kjøpsloven. Da er reklamasjonsretten to år. Det er i tillegg et krav om at du må reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde oppdaget mangelen. I tilfeller der bilen er solgt av en profesjonell bilformidler for en privatperson, kan kjøper velge hvem den vil klage til. Mellommannen har imidlertid adgang til å si ifra seg ansvaret på forhånd ved å presisere han kun opptrer som mellommann. Da vil han ikke være solidarisk ansvarlig med selger (eier av bilen).

Garantien følger bilen

Garantien følger bilen, og angis med antall år / påløpte km, og det som inntreffer først gjelder.  En vanlig nybilgaranti er fem år / 100.000 km, men noen har lengre garantitid. Det er imidlertid viktig å sjekke om serviceprogram er fulgt ved kjøp av bil som er innenfor garantitiden slik at unødvendige diskusjoner om garantiens gyldighet oppstår.

Sjekk bilen før garantien er ute

Ta en garantiutløpskontroll før garantien utløper. Det kan være en god investering. Som medlem i KNA får du rabatt på dette hos Viking Kontroll.