(Foto: Ole Ludvig Rosenborg / Ringsaker Blad)

Bli med på skiltjakta!

Bilist

KNAs nasjonale skiltaksjon har fått stor oppmerksomhet, og bildene av dårlige skilter fortsette å renne inn. Send inn ditt bidrag og vær med i trekningen av gavekort på drivstoff eller hurtiglading.

I slutten av mai lanserte KNA sin tredje nasjonale skiltaksjon hvor trafikanter inviteres til å sende inn bilder av slitte, falmede og misvisende skilter langs norske veier på skiltaksjonen.no. Både i 2010 og 2015 gjennomførte klubben en lignende aksjon, og i kjølvannet av de aksjonene ble over 400 skilter skiftet ut. Siden startskuddet for årets aksjon gikk fredag 31. mai har godt over 190 trafikanter sendt inn bilder av skilter. I tillegg til at bilder av dårlige skilter vil bli sendt inn til Statens vegvesen og fylkeskommuner med krav om utskifting, vil noen av de beste bidragene belønnes med fine premier. Hovedpremien er et gavekort på drivstoff eller hurtiglading til 3000 kroner.

For å delta – send ditt bilde på skiltaksjonen.no.

– Adekvat skilting er helt avgjørende for å ivareta trafikksikkerheten for både myke og harde trafikanter. Derfor er KNA glade for at det er såpass stor interesse for en ny skiltaksjon, sier samfunnskontakt i KNA, Tor Valdvik. For interessen har vært enorm med reportasje i Dagsrevyen og oppslag i mange av de større nettavisene og radio.

«Slike skilt utgjør en fare for trafikksikkerheten»

Ann Kathrin Nordli
Utslitt: Langs Åshøgdvegen på Rudshøgda i Ringsaker er det en lang strekning hvor 60-skiltene er uleselige – særlig når man kommer i full fart. (Foto: Ann Kathrin Nordli / Skiltaksjonen)

– Liker at ting er på stell

Onsdag 19. juni møtte KNA en av innsenderne, Ann Kathrin Nordli fra Ridabu ved et fullstendig utslitt 60-skilt langs Åshøgdvegen i Ringsaker, som hun hadde fotografert. På strekningen er det flere 60-skilter på rad som er uleselige, noe som kan gjøre det enda vanskeligere å gjøre seg kjent med gjeldende fartsgrense. – Jeg er opptatt av at ting skal være på stell og slike skilt utgjør en fare for trafikksikkerheten, sa Nordli under møtet hvor også Ringsaker blad var på plass. Hun har familie i området og stoppet derfor for å ta bilde av skiltet og sendte det til skiltaksjonen.no. Onsdag ble hun belønnet med en KNA-kopp for sitt bidrag til trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

– Stor jobb å gjøre

KNAs samfunnskontakt mener det er en stor jobb å gjøre for å få skiftet ut skiltparken, og at flere av skiltene er direkte trafikkfarlige. På fylkesveg 1786 er det forholdsvis stor trafikk og dårlig vegstandard. Når man på toppen av dette også får dårlig skilting er det direkte trafikkfarlig, mener Valdvik. – Utrykningspolitiet, Statens vegvesen og andre relevante aktører kjører stadig holdningsaksjoner for å sørge for at trafikantene følger trafikkreglene for å redusere ulykkesrisikoen til et minimum. Dette støtter naturligvis KNA, men det bør være et minimumskrav at trafikkskiltene er leselige. Denne aksjonen understreker at det offentlige har en stor jobb å gjøre på dette området, sier KNAs samfunnskontakt.

(Foto: Ole Ludvig Rosenborg/Ringsaker Blad)