Interiørbilde fra bil. Startknapp og kontroller for kjøring

Elektroniske komponenter i bil

Bilhold

Utviklingen går utvilsomt i retning av flere og flere elektroniske og elektriske komponenter i bilen.

Ta for eksempel klimaanlegg, fjernstyrte låssystemer, cruise kontroll, startsperre, elektronisk styrt girkasse, automatiske vindusviskere, elektrisk justering av sete med forprogrammering og minne, elektrisk vindusheving, innsprutningssystem, tenningssystemet, de nye elektroniske førerhjelpsystemene som ABS, ESP, ASR, MSR, 4-hjulstrekk systemer m.m. alt med mer eller mindre kompliserte elektroniske styringssystemer. –Og dette er bare noe av det som finnes i moderne biler.

Amatørmekanikere og andre opplever at deres mulighet til å utføre arbeid på bilen er redusert, atter andre opplever det hele som enklere nå, -det er bare å plugge inn diagnosekabelen og lese av hva som er feil. Tidligere var det stort sett bare mekaniske komponenter som gjorde ”jobben,” nå er det elektroniske komponentene som i stor grad styrer de mekaniske komponentene. Kunnskap om elektrisitet og elektronikk er påkrevet og det samme gjelder besittelse av avansert spesialutstyr.

Verkstedenes utfordring

Diagnosetest utstyr er avgjørende for å kunne gjøre en rekke reparasjoner. Det betyr at verksteder som ikke har slikt utstyr i noen tilfeller bør melde pass. At diagnose utstyret ofte er spesialtilpasset til ett bilmerke, eller et fåtall bilmerker gjør ikke saken bedre, spesielt gjelder dette for ikke-merkeversteder. Utstyret er dyrt i innkjøp og små verksteder kan neppe forsvare store investeringer i alt nødvendig spesialutstyr. Dette kan medføre visse endringer i retning av mer merkespesifisering hos verksteder og større grad av spesialisering. Verkstedene bør kanskje også tenke seg om før de tar på seg en jobb, spesielt i de tilfeller der de ikke har diagnosetest utstyr og spesialkompetanse på den spesifikke bilen.

Dyre komponenter og av og til mange timer feilsøking

Ett av problemene med de elektroniske komponentene er at de er dyre. Ofte kan det være tale om kr. 10-15.000,- for en komponent. Når man i tillegg legger til grunn at verkstedene av og til bruker mange timer i feilsøking, så forstår man at dette kan bli dyrt. Bileieren er sjelden i stand til å vurdere hvor mange feilsøkingstimer som er forsvarlig å bruke, ei heller hvilke komponenter som strengt tatt er nødvendig å bytte. Det er derfor viktig at du som bileier velger et verksted med riktig kompetanse og høy moral.

Juridisk

Når det gjelder verkstedtjenester for forbrukere, så reguleres disse av håndverkertjenesteloven (hvtjl.). Verkstedets hovedforpliktelse består i å utføre oppdraget i samsvar med de krav avtalen og loven stiller til tjenesten, jfr. hvtjl § 17. Når det gjelder de lovfestede krav, er det mest sentrale at oppdraget skal utføres ”fagmessig” jfr. § 5 (1). Dette omfatter både utførelse, organisering og valg av deler. Videre ligger det i dette kravet at tjenesten skal utføres på en måte som en erfaren og dyktig fagmann/kvinne på området anser som riktig for den aktuelle tjenesten.