Motorrommet på Volkswagen TSI

Chiptrimming av motor

Bilhold

”Chiptrimming” eller elektronisk trimming av motor er en rimelig og moderne form for motortrimming. Effektøkningen etter slik trimming varierer. Har du en motor uten turbo, så kan du regne med effektøkning inntil 10%, mens turbomotorer kan få effektøkning inntil 40%.

Montering av ”tuningboks”

En ”tuningboks” er en elektronisk boks som koples til bilens eksisterende ledningsnett. Boksen ”lurer” motorens mengdesensorer og endrer blant annet drivstoffmengden. Dette er en enkel og rimelig løsning som mange benytter, men den står neppe høyest på ønskelisten til de litt mer avanserte spesialverkstedene som utfører ”chiptrimming.”

Endring av motorstyringsprogrammer og annen software

Istedenfor å montere en ”tuningboks,” så kan man endre softwaren i motorens styringsprogram. Her kan det foretas over hundre ulike endringer, men dette må utføres av et spesialverksted. De måler, kontrollerer og finjusterer motoren slik at den blir optimal med hensyn til ønsket effektkurve og effektiv forbrenning. På biler med automatgirkasse kan det være nødvendig å endre girkassens software.

Hvilke biler kan ”chiptrimmes”?

Biler nyere enn 1990 modell har ofte elektronisk motorstyringsprogram. De fleste av disse bilene kan ”chiptrimmes” på en eller annen måte.

Hvilke biler kan ”chiptrimmes” uten avgiftspliktig statusendring?

Biler som er fortollet/registrert i Norge før 1/1-1996 kan ”chiptrimmes” uten avgiftspliktig statusendring. Det samme vil etter hvert gjelde biler som har vært registrert i Norge mer enn 10 år. Når det gjelder biler som ”chiptrimmes” på en slik måte at motoreffekten økes med inntil 12-15% i forhold til den effekten som er registrert i vognkortet, så ryktes det om at dette ikke utløser avgiftsplikt.

Juridisk sett synes det å være uklart hvordan FOR 1990-05-29 nr. 383: Forskrift om endring av motorvogners avgiftsmessige status § 1 skal tolkes. Av forskriften fremkommer det at ”vesentlige tekniske endringer” som medfører at ”motoren får høyere effekt” utløser avgiftsplikt, men hva er en ”vesentlig teknisk endring” og hva menes med ”høyere effekt”? Det finnes interne rundskriv som etter sigende berører problemstillingen, men disse har KNA ikke fått innsyn i. Statens Vegvesen har derimot henvist til et internt notat som sier, at de ikke kan påvise trimming hvis effektøkningen er mindre enn 12-15%. Dette begrunnes med usikkerhet ved effektmålingens resultat og normale variasjoner i motoreffekten på en og samme motorserie. KNA stiller derfor spørsmål om det tekniske effektmålingsutstyrets nøyaktighet, de normale effektvariasjoner i samme motorserie og norske avgiftsberegninger (HK/KW avgiften) harmoniserer tilstrekkelig godt?

Hva kreves for endringer som utløser avgiftsplikt?

Du må søke tollregionen om endring. Legg ved vognkort og søknad. Du mottar i retur en tillatelse og innbetalingsblankett for avgift. Når avgiften er betalt kan ombygging skje. Trafikkstasjonen må kontaktes for å få teknisk godkjennelse og endring av vognkort. I tillegg anbefaler vi at du gjør endringen i henhold til bilforhandlerens/importørens anbefalinger slik at du unngår eventuelle problemer med at garanti eller reklamasjonsrett bortfaller. Ditt forsikringsselskap bør også bli informert om endringen.