Eldre veteranbil portrettbilde

Bensin, diesel, strøm eller hydrogen?

Økonomi og avgifter

Sjelden har det vært vanskeligere å velge blant drivlinjealternativene som er tilgjengelige for norske bilkjøpere: Vil bensin- og dieselmotorene bli helt borte i årene som kommer? Hvordan vil verdiutviklingen bli for elbilene? Og er hydrogen et praktisk alternativ?

Det er ingen tvil om at andelen diesel- og bensinbiler har gått ned de siste årene. Dette viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). I 2019 velger over halvparten av norske nybilkjøpere elbil eller hybrid. Og andelen ventes å øke.

– Vi ser at flere går over til nullutslippsbiler, men teknologiske aspekter ved de ulike variantene gjør at det fortsatt er en lang vei igjen. I tillegg er det en utfordring at det nesten ikke finnes hydrogenstasjoner og at ladeinfrastrukturen ikke utvikles i takt med veksten i antall elbiler, sier generalsekretær Børre Skiaker.

Det er derfor god grunn til ikke å velge bort bensin -og dieselbilene med det første. –Det ser ikke ut til å være noen umiddelbar risiko ved å kjøpe bensin- eller dieselbil. Alt tyder på at disse bilene vil fortsette å være en betydelig del av bilparken etter 2025 og i fremtiden, forsetter Skiaker. Men verdiutviklingen på både fossilbiler og såkalte nullutslippsbiler er uviss, og avhenger i stor grad av fremtidens avgiftspolitikk. Her er det foreløpig mange spørsmål og få svar. Samtidig er Norge et langstrakt land med svært variert bomiljø og variasjon i klima, noe som foreløpig gjør fossilteknologien mer anvendelig enn dagens nullutslippsbiler.

-Man vet at det mange steder i landet ikke vil være mulig å benytte seg av nullutslippsbiler, både fordi man ikke har tilgang til lademuligheter/annen energi, men også fordi det ikke finnes nullutslippsbiler som dekker alle transportbehovene, sier Skiaker.

KNA er dermed ikke bekymret for at bensin- og dieselbilene vil dø ut med det første. Selv om politikere og media ofte sier noe annet.

– Vi råder bilister til å ta utgangspunkt i egne behov og hva som lønner seg der de bor, og ikke føle seg presset til å bytte ut bensin- eller dieselbilen. Samtidig støtter vi ny teknologi og synes det er positivt at en økende andel velger å kjøre nullutslippsbiler, spesielt i byene og nærområdet. For mange er elbilen et glimrende kjøretøy om daglig kjørelengde ikke overstiger faktisk rekkevidde og man kan lade hjemme.

Fortsatt i tvil om det er bensin, diesel, strøm eller hydrogen som er riktig for deg? Les igjennom punktene på listen før du kjøper din neste bil:

Hvilken bil bør du velge?

 • Bensinbil
  + Velprøvd, pålitelig og rimelig teknologi + Blir fort varm og passer bra for småkjøring + Moderat lokal forurensning sammenlignet med diesel – Straffes med høye avgifter og bompenger – Slipper ut mest CO2 – Dyrt drivstoff
 • Dieselbil
  + Velprøvd, pålitelig og rimelig teknologi + Bra på langkjøring + Rimelig drivstoff og lavt forbruk + Moderat innvirkning på klima sammenlignet med bensin – Mer lokal forurensning (NOx) enn bensinbiler – Høye avgifter og bompenger i byene – Risikerer å bli rammet av midlertidig kjøreforbud i byene
 • Elbil
  + Ingen engangsavgifter eller mer verdiavgift ved bilkjøp + Lavere årsavgift + Lave driftskostnader + Mulighet for gratis parkering, rimelig bompassering og fergebillett + Kan kjøre i kollektivfelt + Mer miljøvennlig enn alternativene – Teknologi som fremdeles er under utvikling – Fortsatt dårlig ladeinfrastruktur – Usikkerhet rundt fremtidig verditap
 • Hybridbil
  + Lavere engangsavgifter enn bensin- og dieselbiler + Null utslipp på korte turer – Veier mer og kan derfor bruke mer drivstoff – Teknologi som fremdeles er under utvikling
 • Hydrogenbil
  + Ingen miljøskadelige utslipp + Like lang rekkevidde som fossildrevne biler – Svært få hydrogenstasjoner – Teknologi som fremdeles er under utvikling