Prikkbestemmelser og førerkortbeslag

Juridisk

Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004. Målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene.

Ønsker du å sjekke om du har prikker må du møte opp på en politistasjon i åpningstiden og ha med deg legitimasjon.

Hva kan du få prikker for?

Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere – to prikker

Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere – tre prikker

Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere – to prikker

Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere – tre prikker

Kjøring mot rødt lys – tre prikker

Ulovlig forbikjøring – tre prikker

Brudd på vikeplikten – tre prikker

Kjøring i sperreområde – tre prikker

For liten avstand til kjøretøyet foran – tre prikker

Kjøring med trimmet motorsykkel/moped – tre prikker

Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år – tro prikker

Brudd på mobilbruksforbud – to prikker

Tilleggsregler

  • Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B, skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.
  • Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder
  • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen
  • Varselbrev sendes etter fire prikker

Når blir prikkene fjernet?

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken.

Når du får tilbake føreretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerettighetenene.