Misfornøyd med reparasjon av bilen?

Juridisk

Du kan klage på reparasjon eller service når:

 • Arbeidet er ikke fagmessig utført
  For eksempel ved en løs registerreim som ryker kort tid etter verkstedbesøket.
 • Verkstedet har rådet deg til å gjennomføre unødvendige, eller uhensiktsmessige reparasjoner
  For eksempel reparasjoner som er uhensiktsmessig dyre i forhold til bilens verdi.
 • Arbeidet er gjennomført med deler av dårlig kvalitet
  Alle deler et verksted benytter på din bil har en reklamasjonsgaranti på minimum 3. år.
 • Reparasjonen er i strid med offentlige sikkerhetskrav
  Bruker verkstedet deler som ikke er godkjent på din bil kan dette være grunnlag for en klage.
 • Verkstedet har ikke utført nødvendig tillegsarbeid
  Ved visse reparasjoner kan det være i kundens gunst at verkstedet gjør tilleggsarbeid som ført blir synlig når noe er demontert. Har ikke verkstedet gjort dette, er det å betrakte som en potensiell klagesak.

Gjentatte besøk grunnet feilmontering eller dårlig håndverk

Fører ikke tjenestene til ønsket resultat for eksempel på grunn av at det har blitt skiftet feil del, og bilen må inn på gjentatte besøk for å rette opp/gjennomføre ny reparasjon er du ikke forpliktet til å betale for begge verkstedbesøkene.