Hva er forskjellen på garanti og reklamasjon?

Juridisk

Det er ingen uvanlig oppfatning blant forbrukere at garanti og kjøpsrettslige reklamasjoner er det samme, men slik er det ikke. Det er heller ikke uvanlig at forbrukeren mottar mangelfull informasjon om garantivilkårene fra selger. At garantivilkårene gir kjøper færre rettigheter enn forbrukerkjøpsloven gir, er dessverre ofte tilfelle. Dette medfører brutte forventninger og et reelt rettstap for forbrukeren.

Hva er en garanti?

En garanti er en frivillig ordning den næringsdrivende kan påta seg ved salg av for eksempel en bil. Dette i motsetning til forbrukerkjøpslovens reklamasjonsregler som selger ikke kan velge bort. Et verksted kan også velge å gi forbrukeren garanti på en reparasjon og/eller de deler som er montert i forbindelse med reparasjonen. Dette i motsetning til håndverkertjenestelovens reklamasjonsregler som verkstedet ikke kan velge bort.

Noen vanlige garantiordninger i bilbransjen

Nybilgaranti har ofte en varighet på 2-3 år, unntak er Mitsubishi med 5 års garanti. Ofte er garantiene begrenset til kjørte 100.000 km. I de fleste garantivilkårene finnes også andre begrensninger. Det er derfor viktig å undersøke garantivilkårene. I tillegg til den generelle garantien nevnt over, gis spesielle garantier som for eksempel: Lakkgaranti, garanti mot gjennomrusting og garanti mot driftsstans. Det siste kaller for eksempel Volkswagen/Audi for ”mobilitetsgaranti.” Dette skal sikre deg mot ekstrautgifter hvis motoren stanser eller bilen av andre årsaker ikke kan kjøre videre. Garantien dekker ofte tauing til verksted, hotellovernatting, hjemtransport og lignende. En ”mobilitetsgaranti” dekker ikke selve reparasjonen på bilen.
Bruktbilgaranti har ofte en varighet på 3-12 måneder, men unntak finnes. Bilens alder og km stand er ofte av betydning for garantiens varighet. Garantiene er ofte km begrenset. Det finnes dessuten flere eksempler på at garantiene er begrenset til kun å gjelde motor og drivverk. Dessuten finnes garantier som benevnes som ”50/50 garanti.” Med det siste mener selger at kostnaden for en garantireparasjon skal deles med en halvpart på selger og en halvpart på kjøper. Juridisk sett kan man nok stille spørsmålstegn ved flere av garantiordningene, men dette går jeg ikke nærmere inn på her.

Som forbruker mister du ikke alle rettigheter uten garanti fra bilforretningen!

Hvis selgeren sier at ”denne bilen er det ingen garanti på,” så betyr ikke det at du er rettsløs i forhold til kjøpsrettslige reklamasjoner. Hvis bilen ikke er i henhold til avtalen, så har du alle rettigheter i behold for å reklamere etter forbrukerkjøpsloven. Bilselgeren kan som nevnt over, ikke sette forbrukerkjøpsloven tilside, men han/hun kan unnlate å gi deg garanti. I Norge er forbrukernes interesser godt ivaretatt gjennom forbrukerkjøpsloven.

En garanti skal gi deg som forbruker noe mer enn det du allerede har rett til etter forbrukerkjøpsloven.