Alt du trenger å vite om EU-kontroll

Juridisk

EU-kontroll, eller Periodisk kjøretøykontroll (PKK), er en jevnlig miljø- og sikkerhetskontroll av biler.

Kontrollordningen ble innført i Norge i 1998 som et resultat av EØS-avtalen. Kontrollordningen innebærer at alle biler som er eldre enn fire år må kontrolleres og godkjennes hvert andre år. Kontrollen utføres eksklusivt av godkjente bilverksteder. Du kan sjekke om ditt lokale bilverksted er godkjent på Statens vegvesens nettside.

Kontrollfrist

Det er opp til hver enkelt hvor tidlig man vil gjennomføre kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen.

Reglene for kontrollfrist ble endret i februar 2019, og de nye reglene innebærer at man kan ta kontrollen når du vil, og så ofte du vil, så lenge bilen er godkjent innen fristen. Fristen er endelig, så det er viktig å beregne nok tid til å rette eventuelle mangler og få utført en etterkontroll hos et godkjent verksted.

De nye reglene gjør det enklere for eiere med kjøretøyer som er typiske sommerkjøretøy å flytte kontrollen til sommeren når kjøretøyet er i bruk.

Tidligere har Statens vegvesen sendt begjæring om avregistrering ut to måneder etter kontrollfristen, denne regelen har nå endret seg. Er ikke bilen registrert godkjent hos Statens vegvesen innen original kontrollfrist, vil du noen få dager etter få begjæring om avregistrering.

Forskjellen på service og EU-kontroll

EU-kontroll og service er ikke det samme. Det er en viss overlapp på noen kontrollpunkter, men en service er i utgangspunktet mye mer grundig enn en EU-kontroll. Hvor en EU-kontroll kontrollerer om sikkerhetsutstyret fungerer på bilen, men ikke i hvilken grad det fungerer. En service gir bileier en grundig oversikt over hvilke utgifter man kan beregne på bilen de neste årene, og en EU-kontroll gir svar på om noe er en mangel i kontrolløyeblikket.

Det kan være gunstig for bileiere å gjøre både service og EU-kontroll samtidig. Mange verksteder gir rabatt på samlet tjeneste på grunn av overlappen av kontrollpunktene.

Intervaller for kontroll

 • Personbil (M1) med maks tillatt totalvekt 7500 kg, og varebil (N1)
  Bilen må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert andre år.
 • Personbil (M1) med tillatt totalvekt over 7500 kg
  Kjøretøyet må ha godkjent EU-kontroll innen ett år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert år.
 • Tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg
  Kjøretøyet må ha godkjent EU-kontroll innen ett år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert år.
 • Lastebil (N2 og N3)
  Kjøretøyet må ha godkjent EU-kontroll innen ett år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert år.
 • Bevaringsverdig kjøretøy
  Bevaringsverdig kjøretøy som er 30 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent etter at kjøretøyet fylte 30 år, skal kontrolleres hvert femte år. Bevaringsverdig kjøretøy som er 50 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent etter at kjøretøyet fylte 50 år, blir fritatt for EU-kontroll.

Hva sjekkes?

PKK kan deles i to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.

I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser.

I miljødelen måles støy og avgasser.

Det sjekkes ikke driftssikkerhet og begynnende skader utenom faste sjekkpunkter. EU-kontroll (PKK) er derfor ikke en erstatning for vanlig serviceintervaller.

Resultatet av en kontroll

Etter fullført kontroll vil bilen bli bedømt med mangelmerknader etter et satt karaktersystem.

1: Mindre feil/mangler som må rettes, men som ikke har betydning for om kjøretøyet kan godkjennes.

2: Større feil/mangler som vil føre til at regionvegkontoret ikke kan godkjenne kjøretøyet.

3: Farlig feil/mangel som innebærer en umiddelbar fare for trafikksikkerhet eller miljø, og vil føre til at regionvegkontoret ikke kan godkjenne kjøretøyet. Det innebærer at det vedtas bruksforbud umiddelbart.

4: På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold

Det kontrollerte kjøretøyet kan få flere mangelmerknader med samme karakter, og alle mangler karakter 2 eller høyere må være rettet før kjøretøyet blir godkjent i to nye år.

Rabatt på tekniske kontroller

KNA-medlemmer får rabatt på utvalgte kontrolltjenetester hos Viking Kontroll.

Les mer