Bøtesatser

Juridisk

Du kan få bot hvis du ikke følger reglene for veitrafikk. De mest alvorlige regelbruddene kan føre til fengselsstraff.

Du kan bli straffet med bøter for en del brudd på trafikkreglene.

Et forenklet forelegg blir som regel avgjort av politiet på stedet der du har blitt stoppet i trafikkontroll. Du slipper dermed politianmeldelse.

Satser for forenklede forelegg finner du på lovdata.no

Eksempler – lovbrudd med motorvogn

 • Du kjører på rødt lys: 9 700 kr
 • Du holder ikke vikeplikten: 7 800 kr
 • Du kjører ulovlig i kollektivfelt: 5 500 kr
 • Kjører du med fire dekk med ulovlig mønsterdybde, vil du imidlertid få et gebyr på 4 000 kroner (1000 kroner for hvert dekk).

Fartsovertredelser

I listen under ser du hva du må betale hvis du kjører for fort og fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere:

 • til og med 5 km/t kr 1 100
 • til og med 10 km/t kr 3 000
 • til og med 15 km/t kr 5 400
 • til og med 20 km/t kr 7 800
 • til og med 25 km/t kr 12 100

Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere, må du betale dette:

 • til og med 5 km/t kr 1 100
 • til og med 10 km/t kr 3 000
 • til og med 15 km/t kr 4 800
 • til og med 20 km/t kr 6 700
 • til og med 25 km/t kr 9 100
 • til og med 30 km/t kr 12 100
 • til og med 35 km/t kr 14 500

Når fartsgrense på en motorvei er 90 km/t eller høyere, må du betale dette: 

 • 36 km/t til og med 40 km/t kr 15 100